Pasaulio lietuvių bendruomenės seimas

0

Liepos 17 d. Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seime, prasidėjo Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) XVII seimo posėdžių sesija. Visą savaitę vyks diskusijos apie PLB dabartį, tikslus ir uždavinius 2022–2025 m.

D.G. Barysaitės nuotr.

Bus nagrinėjami pilietybės išsaugojimo, lietuvių bendruomenių stiprinimo, diasporos politikos, lituanistinio švietimo, lietuvių kultūros, tradicijų, tautinės tapatybės puoselėjimo, pilietinio pasipriešinimo, lietuvių bendruomenių bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos institucijomis ir organizacijomis klausimai.

Pasaulio lietuvių bendruomenės XVII seimo narius pasveikino Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda.

Šalies vadovas pabrėžė, kad PLB seimas posėdžiauja sudėtingu laikotarpiu, kai Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą grasina laisvei bei demokratijai visoje Europoje.

„Tam, kad Ukraina ir jos žmonės atlaikytų priešiškos karo mašinos spaudimą, jiems bus reikalinga visokeriopa mūsų pagalba. Todėl džiaugiuosi, kad Pasaulio lietuvių bendruomenė daug dėmesio skiria ukrainiečių reikmėms, taip pat patriotizmo ir pilietinio ugdymo temoms“, – vaizdo sveikinime sakė prezidentas.

Šalies vadovas palinkėjo, kad PLB seimas, svarstantis daugelį reikšmingų klausimų, tokių kaip dviguba pilietybė, lietuvių bendruomenių stiprinimas ir bendradarbiavimo tarp jų skatinimas, lituanistinis švietimas ir tautinės tapatybės puoselėjimas, ir toliau išliktų svarbia jungtimi tarp išeivijos ir Lietuvos.

„Jūsų veikla geriausiai atspindi, kad Lietuva yra viena, ir ji yra mūsų visų. Ir toliau telkite viso pasaulio lietuvius. Tegul sprendimai, kuriuos priimsite šiomis dienomis, sustiprina mūsų šalį!“ – sakė prezidentas.

XVII PLB seimas – aukščiausias PLB valdymo organas – posėdžiaus Vilniuje liepos 17–21 dienomis.

Šio PLB seimo metu trejų metų kadencijai bus išrinktas PLB pirmininkas(ė) ir nauja PLB valdyba, kuri prisistatys spaudos konferencijos metu 2022 m. liepos 21 d. 11 val. Seimo Spaudos konferencijų salėje.

PLB seimas – aukščiausias PLB valdymo organas – yra šaukiamas kas treji metai. Tai vienas svarbiausių įvykių Pasaulio lietuvių bendruomenės veikloje. PLB seimas sprendžia visus PLB klausimus, renka PLB valdybą, Kontrolės komisiją ir PLB Konfliktų sprendimo komitetą.

punskas.pl

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia