Mirusiųjų pagerbimas Suvalkuose

0

Šiemet Suvalkų lietuviai po metų pertraukos vėl susirinko į Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus patalpas pagerbti mirusiųjų. Praeitais metais Vėlinių koncertas „Žvaigždžių takais“ vyko Suvalkų kultūros centro Andžejaus Vaidos (Andrzej Wajda) didžiojoje salėje. Jį surengė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė su jaunais Suvalkų bei Punsko saviveiklininkais. Šiemet Vėlinių vakaras vyko praėjusį sekmadienį (2019-11-03) po lietuviškų mišių. Programą paruošė Pranas Sovulis, kuris pats ir vadovavo renginiui.

Pradžioje visus pasveikino LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė. Po jos įžanginį žodį tarė P. Sovulis, kuris perskaitė gedulingos giesmės „Anapus saulės“ pirmą posmą. Likusią giesmės dalį sugiedojo Suvalkų ansamblis „Ančia“, vadovaujamas Vytauto Batvinsko.

Gieda Suvalkų ansamblis „Ančia“

„Suvalkiečio“ redaktorius Kazimieras Baranauskas išvardijo žymiausius mirusius Suvalkų lietuvių bendruomenės veikėjus. Pradėjo nuo tų, kurie prieš Pirmąjį pasaulinį karą įsteigė Suvalkų lietuvių draugiją „Vienybė“. Paskui paminėjo tuos veikėjus, kurie 1962 m. įkūrė Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos Suvalkų ratelį. Nepamiršti buvo ir tie, kurie aktyvia veikla pasižymėjo vėliau.

Renginio metu buvo uždegtos žvakelės: mirusiems Suvalkų lietuvių veikėjams, mirusiems artimiesiems, 1949 m. gruodžio 15 d. Šlynakiemyje žuvusiems dviem Lietuvos partizanams, 1863 m. sukilimo dalyviams Juozapui Radziukynui ir kun. Jurgiui Dailidei, žuvusiems artimiems broliams prūsams, visiems mirusiems Lenkijos ir Lietuvos lietuviams.

Vėliau P. Sovulis perskaitė proginius eilėraščius: „Vėlinių diena“, „Sakmė apie partizanus“, „Apsaugok, Aukščiausias“, o Genovaitė Pečiulytė – eilėraščio „Prūsų likimas“ ištrauką.

Mirusiems pagerbti ansamblis „Ančia“ skyrė pluoštą giesmių ir dainų: „Sveika, Marija“, „Lopšinė gimtinei ir motinai“, „Atlikęs pareigą Tėvynei“, „Dėkoju, Dieve Tau“, „Dieve, arčiau Tavęs“. Pabaigoje visi sukalbėjo maldą „Amžinąjį atilsį“.

Renginiui pasibaigus visi susėdo prie vaišių stalo, prie kurio kun. Povilas Slaminis palaimino maistą ir sukalbėjo trumpą maldą.

LLD Suvalkų skyrius dėkoja P. Sovuliui už programos parengimą, renginio dalyviams, tarp jų kun. Povilui Slaminiui, ansamblio „Ančia“ vadovui V. Batvinskui už paruoštas giesmes ir dainas.

Kostas Leončikas, punskas.pl

K. Leončiko nuotr.

Ankstesnis straipsnisVėlinių koncertas Seinuose (2 d.)
Kitas straipsnisVaršuvoje pagerbtas poeto Juozo Kėkšto atminimas

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia