Išlydėjome Eugenijų Petruškevičių

0

Galima sakyti, kad visa Seinų, Punsko krašto ir Suvalkų lietuvių bendruomenė, išskyrus jaunąją kartą, pažinojo ilgametį veikėją Eugenijų Petruškevičių. Tai buvo asmuo, kuris buvo žinomas iš pasisakymų įvairiuose susitikimuose, spaudoje, radijuje, pagarsėjęs ir kaip puikus ekskursijų gidas.

Suvalkų lietuviai prie laidojimo namų

Didelė staigmena mums buvo, kai antradienį (2020-10-06) per Balstogės radijo lietuvišką laidą sužinojome, kad netikėtai mirė Eugenijus Petruškevičius. Tai didžiulė netektis mūsų bendruomenei. Jis neišėjo į anapilį tuščiomis rankomis. Atliko galybę gerų darbų mūsų bendruomenės labui. Už tai esame jam labai dėkingi.

Velionis buvo pašarvotas Suvalkų laidojimo namuose (Vyšynskio g. 3, šalia Šopeno g.). Atsisveikinti su mirusiuoju atėjo labai daug žmonių: Suvalkų lenkai, lietuviai iš Suvalkų, Punsko ir Seinų. Tarp gedinčių buvo Lietuvos Respublikos ambasadorius, konsulato Seinuose vadovas Remigijus Motuzas su žmona Laima.

Urna su Velionio pelenais Suvalkų Šv. Aleksandro bažnyčioje

Laidojamas Eugenijus Petruškevičius buvo 2020-10-08 (ketvirtadienį). Gedulingos Mišios aukotos Šv. Aleksandro bažnyčioje. Jose dalyvavo labai daug žmonių, tarp jų ir lietuviai iš Suvalkų, Punsko bei Seinų. Urna su pelenais palaidota kapinėse prie Bakalaževska g. (įėjimas iš Grunvaldzka g. pusės), šalia neseniai mirusios dukros Dorotos. Prie kapo pasisakė Lenkijos turizmo ir kraštotyros draugijos (PTTK) atstovas bei Kostas Leončikas, kuris kalbėjo lietuviškai ir lenkiškai.

Per visuomeninę veiklą man teko daug bendrauti su E. Petruškevičiumi, važinėti su juo automobiliu. Pasisakydavo jis visada aiškiai ir stipriu balsu. Rašė gerus straipsnius. Jo aistra – tai kelionės ir plaukiojimas po Vygrių ežerą. Dukart dalyvavau su juo ekskursijose: vienąkart po dalį buvusių Rytprūsių, o kitą – į Kaliningrado sritį. Jis labai daug ir įdomiai iš atminties pasakojo apie įvairias vietoves.

Kostas Leončikas, punskas.pl

K. Leončiko nuotr.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia