24.4 C
Puńsk
2024/07/16

LLD Suvalkų skyriaus ataskaitinis susirinkimas

0
Jau daugelį metų sausio mėn. Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyrius rengia ataskaitinį susirinikimą. Šiemet jis vyko sausio 21 d. Dalyvavo LLD pirmininkas Algirdas Vaicekauskas....

Senelių dienos koncertas Seinuose

0
2020 m. sausio 17 d. Seinų „Lietuvių namuose“ vyko koncertas, skirtas Senelių dienai. Gausiai susirinkusius svečius, seneles ir senelius, pasveikino mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas....

2019-ųjų demografiniai rodikliai Seinuose

0
2019 metais Seinų miesto valsčiuje įregistruota 39 santuokos ir 37 naujagimiai, tarp jų 12 mergaičių ir 25 berniukai (2018 m. naujagimių buvo 40). Mirė 69 žmonės...

Suvalkuose skambėjo „Dzūkijos“ choro giesmės

0
Po labai ilgos pertraukos Punsko lietuvių kultūros namų mišrus choras „Dzūkija“, vadovaujamas Vido Simanausko, vėl koncertavo Suvalkų lietuviams. Šį kartą choras aplankė visas mūsų...

Vysk. Antano Baranausko 185-ųjų gimimo metinių paminėjimas Seinuose

0
2020 m. sausio 17 d., per 185-ąjį vysk. Antano Baranausko gimtadienį, prie jo paminklo Seinuose rinkosi vietiniai žmonės ir svečiai iš Lietuvos. Minėjimas pradėtas...

Laisvės gynėjų diena Suvalkuose

0
„…prisimename taikius gyventojus, juodoje naktyje tapusius neginkluoto pasipriešinimo aukomis…“ (Birutė Kanevičienė „Atminties žiedai“) 2020 m. sausio 14-ąją LLD Suvalkų skyriaus būstinėje, „Vienybės“ klube, paminėta Laisvės...

Prisimenam pralietą kraują

0
Punsko LKN vaikų teatro „Kregždutė“ poetinis montažas, parodytas per Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimą Punske 2020 m. sausio 12 d. sb, punskas.pl

Neeilinė Seinų tarybos sesija dėl miesto garbės piliečio vardo suteikimo

0
Seinų burmistro Arkadiusz Nowalski iniciatyva šių metų sausio 13 dieną sušaukta neeilinė miesto tarybos sesija. Jos darbotvarkėje buvo numatytas tik vienas taškas – ...

2020-ieji Punsko valsčiuje: darbai ir investicijos

0
Apie planuojamus darbus ir investicijas 2020 metais pasakoja Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas. sb, punskas.pl

„Kregždės“ pasirodymas Prienuose

0
2020 metų sausio 11 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko renginys, skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti, kuriame dalyvavo Punsko LKN jaunių teatras „Kregždė“...

Laisvės gynėjų diena Vidugirių mokykloje

0
Jau 29 metai prabėgo nuo tragiškų 1991 m. sausio 13-osios įvykių. Kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet Vidugirių mokykloje prisiminėme tuos įvykius ir pagerbėme...

Jaunieji Punsko muzikantai pasirodė Suvalkuose

0
Neįkainojamąją reikšmę mūsų krašto kultūrai turi 1996 m. Punske įkurta muzikos mokykla, kurioje mokosi darželinukų ir pagrindinės mokyklos amžiaus mokiniai. Jos auklėtiniai, gerai išmokę...
Skip to content