Vienybės gegužinė – poezijos ir dainos mėgėjų renginys Suvalkuose

1

                Pavasario metas, sodai skleidžia žiedus

Jaunos širdys blaškosi neramios.

Valandomis žvalgo praeivių veidus

Dvelksmo užgautus…

Kazimieras Baranauskas „Lietuviški vakarai“

            Šiemet poezijos ir dainų mėgėjų renginys Suvalkuose vyko gegužės 19 dieną (sekmadienį). Prasidėjo šv. Mišiomis lietuvių kalba Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje, o jas aukojo Andžejus Opanovskis (Andrzej Opanowski). Pamaldų metu giedojo Suvalkų bažnytinis choras, jam akordeonu akompanavo Vytautas Batvinskas.

Suvalkų poezijos mėgėjai
Suvalkų poezijos mėgėjai

Renginio meninė programa vyko „Velvet“ viešbučio konferencijų salėje (Kosčiuškos g. 128). Šiais metais renginys buvo pavadintas ,,Vienybės gegužine“. Pavadinimą rinko „Ančios“ ansambliečiai. Pasiūlymų buvo nemažai, tačiau visi pritarė, jog Ričardo Jurgelevičiaus sumanytas pavadinimas ,,Vienybės gegužinė“ yra pats tinkamiausias. Manau, kad šį pavadinimą pasiliksime jau visam laikui ir kasmet gegužės mėnesį poezijos ir dainų mėgėjai rinksis į  Suvalkų ,,Vienybės gegužinę“.

Nors gegužės mėnesį mūsų krašte vyksta daug įvairių kultūrinių renginių, nepritrūko entuziastų, kurie atvyko ir į mūsų šventę. Svečiavosi LLEKD vicepirmininkė Nastutė Sidarienė ir kiti punskiečiai, seiniškiai, Suvalkų lietuviai bei geri bičiuliai iš Lietuvos: Alytaus apskrities literatų klubo ,,Tėkmė“, Marijampolės literatų klubo ,,Sietynas“ ir Kalvarijos literatų klubo ,,Rasa“ pirmininkai ir atstovai. Tarp svečių buvo ir naujų veidų, atvykusių pas mus pirmą kartą. Jų gretose atsirado ,,Vienybės gegužinės“ vakaro pažiba – poetė, dainininkė Birutė Kanevičienė iš Vilniaus, kuri į Suvalkus atvažiavo su vyru Vladu. Juos atlydėjo mūsų kraštietis Algimantas Kalinauskas, kilęs iš Pelelių kaimo, o dabar gyvenantis Vilniuje.  

          

Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“atstovai
Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ atstovai

  Renginio pradžioje svečius ir suvalkiečius pasveikino Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė, atsakinga ir už tolesnę programos eigą. Prie josios pasveikinimo prisijungė Suvalkų lietuvių „Ančios“ ansamblis, vadovaujamas Vytauto Batvinsko, atlikdamas dvi skambias dainas. Reikia pasigirti, kad „Ančia“ tik nuo pernai turi rūbus, stilizuotus pagal mūsų krašto praėjusio šimtmečio aprangą. Šiais metais pavyko  praturtinti juos naujomis prijuostėmis. Labai džiaugiamės, kad dabar jau turime kompleksišką koncertinę, sceninę aprangą. Ieškoti ansambliui drabužių ėmėmės LLEKD pirmininkės Aldutės Vaicekauskienės paskatinti. Ji patarė, kokius rūbus pasirinkti, kad tiktų kolektyvui, padėjo susirasti lėšų, patarė bei konsultavo visus mūsų darbus. Ačiū Jai labai, labai už viską.

Vakaro vartus į poezijos lobyną atvėrė „Vienybės“ klubo nariai. Genovaitė Pečiulytė pasidalijo savo pamąstymais posmuose, pavadintuose „Pienės“. Kazimieras Baranauskas perskaitė gražų, specialiai šiam renginiui sukurtą eilėraštį „Lietuviški vakarai“. Pranas Sovulis pristatė neseniai parašytas savo patriotines eiles „Suvalkų keliai“ – jo mintys kaip visada veda Lietuvos link… Visų skaitovų kūrybos galima rasti almanachuose bei „Suvalkietyje“. Pranas ir Kazimieras yra jau išleidę po tris savo kūrybos knygas. Džiugu, kad visi jie nepaleidžia iš rankų „plunksnos“ ir toliau kuria.

Marijampolės literatų klubo „Sietynas“atstovai
Marijampolės literatų klubo „Sietynas“atstovai

  Paskui pirmininkaujanti trumpai pristatė Birutę Kanevičienę, žinomo Lietuvos poeto, tremtinio a. a. Jono Stašaičio dukrą (apie ją buvo rašyta portale punskas.pl – „Įdomus vakaras“). Birutė 2016 metais išleido pirmąją poezijos, miniatiūrų knygą „Atvertos langinės“ su savo dainų CD albumu „Laiškai tyloje“. Minėtoje knygoje išspausdinta jos 2013–2015 m. kūryba. Eilės, kaip pati autorė prisipažįsta, slypėjo širdies gilumoje ir kaupėsi ilgus metus. Ir tik sulaukusi brandaus amžiaus, prieš šešerius metus, pradėjo Birutė drąsiai eiti savo tėvelio pėdomis – plačiai „atvėrė širdies langines“ ir pradėjo kurti…

Birutė Kanevičienė renginio metu atliko keletą dainų iš savo CD albumo „Laiškai tyloje“ („Prasmė“, „Laiškai tyloje“, „Krintantys lašai“, „Dienų vėrinys“, „Šokio sūkurys“) bei pristatė naujai sukurtą dainą „Manekenas“.  Į kūrybos pynę, prieš kiekvieną dainą, atlikėja gražiai įkomponavo ir savo eiles („Pažinimas“, „Negaliu tylėti“, „Bundantis dangus“, „Rūkas“, „Jausmai“, „Raštas“). Tai buvo tikrai jaudinantis pasirodymas, kuris labai praturtino mūsų renginio programą.

Alytaus apskrities literatų klubas ,,Tėkmė“ savo kūrybos pristatymą pradėjo nuo  klubo himno (pagal pirmininkės Emilijos Krušinienės sukurtus žodžius). Po to ,,Tėkmės“ atstovai skaitė savo poeziją. Išgirdome Scholastikos Kavaliauskienės, Reginos Rasimienės, Viltautos Pocienės, Antano Monkeliūno, Alfonso Mekionio ir pirmininkės Emilijos Krušinienės prasmingos ir gražios kūrybos. Su tėkmiečiais ir šiais metais atvyko Balbieriškio seniūnijos „Vidupio“ kaimų bendruomenės pirmininkas, žiūroniškis Alfonsas Vitkauskas, kuris labai mėgsta kūrybą, fotografiją, keliones. Pasirodymą alytiškiai užbaigė dzūkiška daina „Vieškelio vingiuos“, gerai žinoma ir mūsų krašte, todėl kartu su svečiais ją dainavo visa salė. Akordeonu akompanavęs Antanas Monkeliūnas pasigyrė, jog ne kartą yra grojęs ir mūsų krašto vestuvėse. Smagu su tokiais žmonėmis bendrauti.

Birutė Kanevičienė
Birutė Kanevičienė

    ,,Sietyno“ pirmininkas Ričardas Jurgelevičius priminė visiems, kad šie metai yra  „Vietovardžių metai“ ir todėl jis sukūrė labai įdomų eilėraštį šiuo pavadinimu. Paskui trumpai papasakojo apie išnykusį miestą Širvintą, paminėjo ir kitus išnykusius kaimus. Genutė Keminienė perskaitė eilėraščius „Gegužinė malda“ ir „Jaunystės trupiniai“, kurie, kaip teigė autorė, yra brangiausi ir todėl juos norisi visus surinkti. Marijampoliečiai Ričardas Jurgelevičius ir Danutė Preišegolavičienė dainuoja „Ančios“ ansamblyje. Nors mus skiria kelios dešimtys kilometrų, tačiau jie labai pareigingai dalyvauja kassavaitinėse repeticijose ir mūsų organizuojamuose renginiuose. Šaunuoliai, verti pagyrimo!

Kalvarijos literatų klubo ,,Rasa“ pirmininkas Šarūnas Sėjūnas atvyko į renginį taip pat ne vienas, o su visa kompanija. Tarp svečių buvo: Edmundas Venslova – labai aktyvus kūrėjas, išleidęs jau 26 knygas; 5 knygų autorius, garsios visoje Lietuvoje „Jungėnų kapelos“, šias metais švenčiančios 40-ajį gyvavimo jubiliejų, vadovas Vincentas Svitojus; Vilija Vilkelienė, šiemet išleidusi pirmąją knygą „Gimiau savo laiku“. E. Venslova paskaitė eilėraštį, skirtą Tėvo dienai. V. Svitojaus trumpai papasakojo apie savo veiklą ir kūrybą. Jo eilėraščiai – tai „Jungėnų kapelos“ dainos („Dainuok ir šok“, „Vėl gegužio žiedai“).

Kalvarijos literatų klubo „Rasa“atstovai
Kalvarijos literatų klubo „Rasa“atstovai

Pirmą kartą Suvalkuose lankėsi Anelė Marcelionienė, kuri užaugino 5 vaikus ir už tai neseniai buvo apdovanota LR prezidentės Dalios Grybauskaitės. A. Marcelionienė paskaitė savo kūrybos ir padainavo mėgstamiausią lopšinę, kurią seniau dainuodavo vaikams. Juokaudama ji atviravo, kad kūrėjais tampama dėl nemigos – „jeigu naktį nesimiega, poetais tampame mes…“.  Kodėl naktį dainavo, nemiegojo ir tapo poete, gali suprasti tas, kas augino vaikus. Visad besišypsantis, „Rasos“ pirmininkas kalvarijiečių pasirodymą užbaigė su humoru, „savo eilėmis“ ragindamas visus kurti eilėraščius.

Renginį baigė „Ančios“ ansamblis atlikdamas dar keletą dainų, o vėliau LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė padėkojo susirinkusiems už dalyvavimą ir pakvietė visus į vakaronę „Vienybės“ klube. Smagu buvo pabendrauti prie vaišių stalo, arčiau susipažinti su svečiais, kartu padainuoti, o net… pašokti.

           

Koncertuoja ansamblis „Ančia“
Koncertuoja ansamblis „Ančia“

Tą dieną renginio ,,Vienybės gegužinė“ dalyviai turėjo progą geriau pažinti mūsų kraštą, pakeliauti po vietoves, kur dar skamba graži ir gyva lietuvių kalba. Dėkojame, kad į renginį susirinko gana daug žmonių, poezijos ir dainų mėgėjų, kuriems neabejinga kūryba.  Gailėkitės kas neatvykote!

 

Rengėjai: LLD Suvalkų skyrius, „Ančia“, „Suvalkietis“

 Renginio rėmėja: Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ir administravimo ministerija

                                                                                              Onutė Virbylienė, punskas.pl

 Nuotraukos O. Virbylienės

Ankstesnis straipsnisMotinos diena Vidugirių mokykloje
Kitas straipsnisPunsko krašte prasidėjo mokslinė ekspedicija

1 KOMENTARAS

  1. „Vienybės gegužinė“ tikrai buvo puiki. Ačiū už šilumą ir gerus bei gražius prisiminimus apie šį renginį. Ačiū Jums už lietuvybės palaikymą… Ir dar ačiū Onutei už gražų ir išsamų straipsnį… Sėkmės Jums ir Dievo palaimos visuose Jūsų darbuose.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia