Punske ir Seinuose lankėsi prelatas Edmundas Putrimas

0

Šių metų birželio 4–5 dienomis Suvalkų krašte lankėsi Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai, prelatas Edmundas Putrimas. Kiekvienas šio garbaus svečio apsilankymas mūsuose – tai džiugi ir jaudinanti šventė.

Pirmą vizito dieną svečias Seinų „Lietuvių namuose“ susitiko su šio krašto lietuviais, parodė Martyno Starkaus dokumentinį filmą „Mulai“.

Kitądien prelatas Edmundas Putrimas atvyko į Punską, kur Lietuvių kultūros namuose papasakojo jaunimui apie mūsų dienų „modernią vergiją“ ir parodė dokumentinį filmą „Mulai“.  

putrimas

Renginio metu Lenkijos lietuvių bendruomenės Tarybos pirmininkas Sigitas Birgelis įteikė prelatui Edmundui Putrimui LLB tarybos padėkos raštą už nuopelnus mūsų kraštui. Po to buvo sugiedotas Lietuvos himnas.

Vakare Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas Punsko bažnyčioje aukojo šv. Mišias. Joms pasibaigus, kun. Simono Norkaus name vyko susitikimas su šio krašto visuomene bei filmo „Mulai“ peržiūra.

Filmas „Mulai“ pasakoja apie tris jaunus lietuvius, kurie už bandymą gabenti narkotikus atsidūrė Limos (Peru) kalėjimuose. Ruslanas – tai neseniai iš kalėjimo paleistas vyras, užstrigęs ten ir dėl finansinių priežasčių. Jis gyvena lūšnynuose, bando pakeisti savo padėtį, tačiau nesėkmingai, ir eilinį kartą atsiduria gatvėje. Aira, jauna mergina, sėdi kalėjime. Jai dar liko čia praleisti kelerius metus. Ji dirba įkalinimo įstaigos rankdarbių fabrike. Gintui, vaikinui iš Mažeikių rajono, bausmė Peru kalėjime baigiasi. Jis grįžta namo po septynerių metų.

Filme pagrindinis vaidmuo teko kunigui, prelatui Edmundui Putrimui, kuris dalį gyvenimo yra paskyręs Pietų Amerikoje kalinčių lietuvių lankymui.

***

Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai Edmundas Putrimas gimė Toronte, išeivių Sofijos ir Mindaugo Putrimų šeimoje. Į Šv. Kazimiero kolegiją Romoje įstojo 1980 metais. 1985-aisiais Romoje popiežiaus Jono Pauliaus II buvo įšventintas kunigu. 2003 m. paskirtas prelatu. Daug metų jis sėkmingai dirbo su išeivijos jaunimu stovyklose bei Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje. Aktyvus Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narys.

Prelatas Edmundas Putrimas yra plačiai žinomas Šiaurės Amerikos, Europos, Pietų Amerikos lietuvių bendruomenėse. 2003 metais Lietuvos Vyskupų Konferencijos buvo paskirtas delegatu užsienio lietuvių katalikų sielovadai. Šias pareigas 2004 metų lapkričio 23 dieną perėmė iš vyskupo Pauliaus Baltakio. Pagrindiniai prelato Edmundo Putrimo darbo tikslai: palaikyti glaudžius ryšius su jam pavestomis lietuvių katalikų bendruomenėmis, dėti pastangas naujų ateivių įtraukimui į parapinę veiklą bei skirti ypatingą dėmesį lietuviško jaunimo dvasiniam ugdymui.

Viešėdamas Punske svečias davė interviu mūsų portalui. Jį paviešinsime vėliau.

 sb, punskas.pl

Ankstesnis straipsnisArtėja Lietuvos partizanų pagerbimo šventė
Kitas straipsnisAnsamblių sąskrydis 2019

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia