Kitokie pasikalbėjimai su šventaisiais. Ketvirtoji laida (1 d.)

0

Dalyvavo: šv. Jonas Marija Vianėjus, šv. Paulius, šv. Kinga, šv. Faustina Kovalska, šv. Rita Kasijietė, šv. Rožė Limietė.

Tekstus skaitė: kun. Povilas Slaminis – vedantysis, Darija Adamčikaitė – vedančioji, Raimundas Venslauskas – šv. Jonas Marija Vianėjus, Augustinas Venslauskas – šv. Paulius, Sigita Aleksaitė – šv. Kinga, Laura Kogaczewska (Kogačiauskaitė) – šv. Faustina Kovalska, Laima Sidarytė – šv. Rita Kasijietė, Erika Stankevičiūtė – šv. Rožė Limietė.

KAS YRA ŠVENTIEJI?
Plačiausia prasme visi pakrikštytieji yra šventieji. Tačiau sakant „šventasis“ dažniausiai turimas mintyje kanonizuotasis, vadinasi, Bažnyčios viešai pripažintas šventasis.
Pirmiausia šventieji yra didžiulės Dievo šeimos – Bažnyčios nariai. Šios šeimos nariai tarpusavyje bendrauja – dalijasi Dievo malonės dovanomis. Bažnyčia po nuodugnaus tyrimo kai kuriuos savo narius iškilmingai kanonizuoja, t. y. paskelbia turėjus didvyriškų dorybių, išlaikius ištikimybę Dievo malonei ir pasiekus meilės tobulybę bei vienybę su Kristumi – Bažnyčios Galva. Kanonizuodama šventuosius Bažnyčia mums sako: į šiuos brolius ir seseris Kristuje galite drąsiai kreiptis užtarimo, sekti jų krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu. Šventieji nėra tik praeities didvyriai ar sustingę pavyzdžiai. Jie nuolat atspindėdami Dievo šventumą mus ragina visu gyvenimu gręžtis į Viešpatį.
Šventieji mums atskleidžia, kad „šventumo kelių yra daug ir pritaikytų kiekvieno pašaukimui“, tačiau „šventumo keliai yra asmeniniai“. Visi esame kviečiami į šventumą, kiekvienas pats turime nueiti šį kelią.
(Novo millennio ineunte, 31)

sb, punskas.pl

Ankstesnis straipsnisAtšaukiamos šių metų „Punsko dienos“
Kitas straipsnisLietuvos partizanų Tauro apygardos įkūrimas

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia