Poezijos vakaras Punsko LKN

0

Gegužės 16 d. Punsko LKN vyks Poezijos skaitymai ir filmo „Vanago portretas“ peržiūra. Pradžia 18.00 val. Kviečiame!

Renginio dalyviai:

Kornelijus Platelis – poetas, vertėjas, valstybės veikėjas. Gimė 1951 m. Šiauliuose.

 • LR kultūros ir švietimo viceministras (1991–1993)
 • Leidyklos „Vaga“ direktorius (1996–1998)
 • LR švietimo ministras (1998–2000)
 • Savaitraščio „Literatūra ir menas“ vyr. red. (2001–2014)
 • Lietuvių PEN centro pirmininkas
 • „Poetinio Druskininkų rudens“ valdybos pirmininkas
 • Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas
 • Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo tarybų narys

Išleido keliolika poezijos rinkinių. K. Platelio eilėraščių buvo išversta į daugybę pasaulio kalbų. Išvertė ir publikavo, tarp kitko, A. Mickevičiaus, Cz. Miłoszo, A. Naruševičiaus, W. Szymborskos ir kitų autorių eilėraščių.

Svarbiausi apdovanojimai:

 • Poezijos pavasario laureatas (1996)
 • Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (2002)
 • Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius (2011)

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1988 m.

Vytautas V. Landsbergis – poetas, vaikų knygelių autorius, kino bei teatro režisierius, dramaturgas.

Gimė 1962 m. Vilniuje. Baigė lietuvių filologijos studijas Vilniaus universitete. Studijavo kino ir teatro režisūrą.

Įkūrė kino ir vaizdo studiją „A propos“, kurioje kuriami dokumentiniai bei vaidybiniai filmai. Daugelio meninių ir dokumentinių filmų režisierius.

Yra išleidęs daug dainų ir pasakų kompaktinių plokštelių.

V. V. Landsbergio kūrybos išversta ir išleista baltarusių, latvių, lenkų, švedų ir kitomis kalbomis.

Lietuvos teatruose sukūrė spektaklių vaikams ir suaugusiems.

Svarbiausi apdovanojimai:

 • „Už nuopelnus Lietuvai“ – Riterio kryžius (2007)
 • Geriausio režisieriaus vardas Baltijos valstybių teatrų festivalyje Panevėžyje (2007)
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas (2009)

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2005 m.

Gintaras Grajauskas – poetas, prozininkas, dramaturgas, muzikas.

Gimė 1966 m. Marijampolėje. Baigė studijas Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) Klaipėdos fakultetų Džiazo katedroje.

1990–1994 m. dirbo Klaipėdos radijuje, televizijoje. Nuo 1994 m. yra dienraščio „Klaipėda“ literatūrinio leidinio „Gintaro lašai“ sudarytojas. Nuo 2008 m. Klaipėdos dramos teatro literatūrinės dalies vedėjas. Groja bosine gitara ir dainuoja bliuzroko grupėje „Kontrabanda“. Gyvena ir dirba Klaipėdoje.

Išleido 16 poezijos rinkinių, pjesių, esė bei prozos knygų.

Nemažai G. Grajausko eilėraščių išversta į anglų, vokiečių, švedų, olandų, korėjiečių, suomių, lenkų, latvių, estų, rusų ir kitas kalbas.

Svarbiausi apdovanojimai:

 • Poezijos pavasario laureatas (2000)
 • LR kultūros ministerijos premija už geriausią teatrinį debiutą – pjesę „Komiksas, arba Žmogus su geležiniu dančiu“ (2000)
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas (2013)

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1995 m.

Algis Uzdila – mokytojas, poetas, prozininkas, visuomenės veikėjas.

Gimė 1937 m. Kreivėnuose. Studijavo Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą. Mokytojavo Seinų ir Punsko licėjuose, kurį laiką buvo Punsko licėjaus direktorius.

Trisdešimt metų vadovavo Punsko lietuvių kultūros namų „Jotvos“ šokių sambūriui.

Paskelbė straipsnių Lenkijos lietuvių dvisavaitiniame žurnale „Aušra“, apie trisdešimt metų buvo jos korektoriumi. Yra sudaręs lietuvių kalbos vadovėlių pagrindinei mokyklai.

Punsko „Aušros“ leidykloje išleido trijų dalių romaną „Užuteky verda vanduo“ bei nemažai poezijos rinkinių.

Pagal Algio Uzdilos tekstą (drama „Pelenų žiedai“) buvo pastatytas miuziklas „Jotvingio rauda“.

A. Uzdila puoselėjo lietuvių kalbą, siekė reformuoti lietuvių kalbos rašybą, diegė naujadarus.

Apdovanojimai:

 • Garbės ženklo medalis už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę ir indėlį į nepriklausomos Lietuvos kūrimą (2021)

Janina Aleksaitė – pedagogė, bibliotekininkė, poetė, visuomenininkė.

Gimė 1956 m. Vaitakiemio kaime. Baigė Punsko licėjų. Aukštąjį išsilavinimą įgijo Lodzės ir Vilniaus (pedagoginiame) universitetuose. Dirbo Seinų pedagoginėje bibliotekoje, Punsko licėjuje, Punsko pradžios mokykloje, Punsko žemės ūkio mokykloje, Krasnagrūdos pagrindinėje mokykloje, o 2005 m. ją panaikinus – Seinų lietuviškoje „Žiburio“ gimnazijoje.

Aktyvi Lenkijos lietuvių veikėja.

Paskelbė keletą mokslinių darbų iš bibliotekininkystės, pedagogikos, lituanistikos sričių. Parašė metodinę knygą Lenkijos mokytojams, dėstantiems lietuvių kalbą.

Išleido poezijos rinkinį „Išbraidžiotos rugienos“ (2013).

Yra kelių poezijos almanachų bendraautorė.

Apdovanojimai:

 • Garbės ženklas „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ (2021)

Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė – teatro režisierė, visuomenės veikėja, poetė.

Gimė 1984 m. Seinuose. Mokėsi Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje. Studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Lietuvos edukologijos universitete, Varšuvos šokio ir teatro akademijoje.

Nuo 2007 m. dirba Punsko LKN teatro instruktore, režisiere. Subūrė ir vaikų teatrą „Kregždutė“, kuris ilgainiui išaugo į jaunių teatrą „Kregždė“. 2015 m. kartu su bendraminčiais įsteigė Meno fondą ART CLUB bei teatrą „Aurora“.

Jolanta yra daugelio Punsko–Seinų–Suvalkų krašto kultūrinių renginių vedėja, organizatorė, talkininkė, iniciatorė, Suvalkų lietuvių kultūros ir švietimo centro idėjos puoselėtoja ir kūrėja.

Aktyviai reiškiasi Lenkijos lietuvių žiniasklaidoje. Redagavo „Šaltinį“. Išleido 2 knygas: kartu su Tekle Paransevičiene „Lošimai kluoni“ (2007) ir savo poezijos rinkinį „Minčių užkulisiai“ (2014).

Jolanta įdėjo daug pastangų, kad Suvalkuose būtų įkurtas lietuviškas vaikų darželis. Šiuo metu ji jam vadovauja (nuo 2020 m.).

Apdovanojimai:

 • Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ (2021)

Sigitas Birgelis – poetas, vertėjas, fotografas, žurnalistas, redaktorius.

Gimė 1961 m. Punske. Baigė Varšuvos žemės ūkio akademiją. Nuo 1990 m. dirbo „Aušros“ redakcijoje, nuo 1993 m. – „Aušros“ leidykloje. Šiuo metu ,,Aušros“ leidyklos vyr. redaktorius ir direktorius.

Istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ bei lietuvių internetinio portalo vyr. redaktorius. Parengė 7 pilno metražo filmus.

Išleido keliolika poezijos rinkinių bei nemažai kitokio pobūdžio knygų.

S. Birgelio poezija versta į lenkų, baltarusių, vokiečių, vengrų, rusų ir anglų kalbas. Kompozitorius V. Juozapaitis jo eilėraščiams parašė kelias kompozicijas profesionaliems chorams bei muzikinį ciklą „Prisikėlė Tėvynė“.

Svarbiausi apdovanojimai:

 • Garbės sidabro ženklas „Už nuopelnus“ (2008)
 • Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ (2017)
 • Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius (2020)

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1995 m.

Ankstesnis straipsnis1905 metų lietuvių tautinis sukilimas (1 dalis). Mitingai
Kitas straipsnisSuvalkiečių išvyka į Alytų

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia