Poezijos ir dainų šventė Punske

0

2022 m. spalio 16 d. Punsko lietuvių kultūros namuose vyko XIX rudens literatūriniai skaitymai. Savo kūrybą skaitė: Juozas Žitkauskas, Erika Drungytė, Vaiva Milončiūtė, Danutė Burinskienė, Algis Uzdila, Janina Aleksaitė, Sigitas Birgelis bei mokiniai, vieno eilėraščio konkurso laureatai.

Renginio metu pristatytos trys naujausios Punsko „Aušros“ leidyklos poezijos knygos, vyko vieno eilėraščio konkurso finalas.

Liaudies dainas atliko Arnoldas Vaznelis, Tomas Žilinskas bei Angelė Bapkauskienė.

Pristatome renginyje dalyvavusius poetus.

JUOZAS ŽITKAUSKAS – poetas, asociacijos „Slinktys“ vadovas, knygų leidėjas, įvairių literatūrinių renginių organizatorius.

Juozas Žitkauskas gimė Kapčiamiestyje. Nors į Vilnių atvyko prieš tris dešimtmečius, savęs nelaiko vilniečiu. Mintyse yra gimtojoje Dzūkijoje.

J. Žitkauskas tikina, kad net dalykinius elektroninius laiškus kartais tenka rašyti dzūkiškai.

Išleido:

„Dubeltavos išpažintys“ – eilėraščių rinkinys dzūkiškai ir lietuviškai

„Varėnos krašto dienoraščiai: gamtos ritmu” – surinktas unikalus Dzūkijos paveldas – istoriniai faktai, pasakojimai, patarlės, priežodžiai, pasakojimai

„Tai – aš. Bardų istorija. Tarptautinis festivalis” – pasakojama Tarptautinio dainuojamosios poezijos festivalio „Tai – aš“ atsiradimo istorija.

Erika Drungytė – poetė, literatūros kritikė, vertėja.

Gimė 1971 m. Kaune. Klaipėdos universitete studijavo lietuvių filologiją ir režisūrą. 2002 m. apsigynė daktaro disertaciją. Įvairių kultūros renginių organizatorė, projektų dalyvė. Nuo 2016 m. rugsėjo – kultūros leidinio „Nemunas“ vyr. redaktorė. Poetės kūrybos išversta į anglų, lenkų, rusų, latvių, italų kalbas.

Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1999 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Tiksli žiema: eilėraščiai. – Kaunas: Nemunas, 1998.

Vytauto P. Bložės kūryba: daktaro disertacijos santrauka. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2002.

Ramybės: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2003.

Rūkas ir vėjas: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.

Patria: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2015.

Kalnas ir miestas: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2020.

Rinktiniai vaizdai : „Nemunas“ 2017–2020 / [sudarytoja Eglė Petreikienė]; [tekstų autoriai Erika Drungytė, Milda Kiaušaitė]. – Kaunas : Kultūros leidinys „Nemunas“, 2020.

Algis Uzdila – mokytojas, poetas, prozininkas, visuomenės veikėjas.

Gimė 1937 m. Kreivėnuose. Studijavo Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą. Mokytojavo Seinų ir Punsko licėjuose, kurį laiką buvo Punsko licėjaus direktorius.

Trisdešimt metų vadovavo Punsko lietuvių kultūros namų „Jotvos“ šokių sambūriui.

Paskelbė straipsnių Lenkijos lietuvių dvisavaitiniame žurnale „Aušra“, apie trisdešimt metų buvo jos korektoriumi. Sudarė lietuvių kalbos vadovėlius pagrindinei mokyklai.

Punsko „Aušros“ leidykloje išleido trijų dalių romaną „Užuteky verda vanduo“ bei nemažai poezijos rinkinių.

Pagal Algio Uzdilos tekstą (drama „Pelenų žiedai“) buvo pastatytas miuziklas „Jotvingio rauda“.

A. Uzdila puoselėjo lietuvių kalbą, siekė reformuoti lietuvių kalbos rašybą, diegė naujadarus.

Apdovanojimai:

Garbės ženklo medalis už ypatingus nuopelnus puoselėjant
lietuvybę ir indėlį į nepriklausomos Lietuvos kūrimą (2021)

Vaiva Milončiūtė – lituanistė, poetė.

Gimė Aštriosios Kirsnos kaime. Klaipėdos universitete studijavo lietuvių kalbą, literatūrą bei etnologiją. Dabar gyvena Palangoje. 13 metų Palangos miesto savivaldybės administracijoje dirbo kalbos tvarkytoja.

„Kartais susimąstau apie tai, – tikina Vaiva Milončiūtė, – kad turbūt esu jautresnė negu daugelis mano gyvenime sutiktų žmonių. Mane vargina triukšmingos kompanijos, nemėgstu tuščių beprasmių pokalbių, patinka vienai vaikštinėti gamtoje. Tačiau kūryboje ši mano savybė yra pati reikalingiausia. (…) Mano skaitytojai kol kas yra tik mano draugai ir artimieji – tie žmonės, kurie suvokia ir jaučia pasaulį panašiai kaip ir aš. Na, bet tikiuosi, kad sulauksiu jų ir daugiau, ir galbūt visai kitokių skaitytojų. Jau esu pakviesta pristatyti knygą keliose vietose Lietuvoje, taip pat Lenkijoje, kur ši knygelė ir išvydo šviesą.“

Danutė Burinskienė – Sangrūdos krašto poetė.

Gimė 1943 m. Giluišių kaime. Vaikystė prabėgo po Stalino saule. Gyvenimas buvo sunkus, pilnas netekčių ir skausmo, o visa paguoda jai buvo malda ir kūryba.

Janina Aleksaitė  – pedagogė, bibliotekininkė, poetė, visuomenininkė.

Gimė 1956 m. Vaitakiemio kaime. Baigė Punsko licėjų. Aukštąjį išsilavinimą įgijo Lodzės ir Vilniaus (pedagoginiame) universitetuose. Dirbo Seinų pedagoginėje bibliotekoje, Punsko licėjuje, Punsko pradžios mokykloje, Punsko žemės ūkio mokykloje, Krasnagrūdos pagrindinėje mokykloje, o 2005 m. ją panaikinus – Seinų lietuviškoje „Žiburio“ gimnazijoje.

Aktyvi Lenkijos lietuvių veikėja.

Paskelbė keletą mokslinių darbų iš bibliotekininkystės, pedagogikos, lituanistikos sričių. Parašė metodinę knygą Lenkijos mokytojams, dėstantiems lietuvių kalbą.

Išleido poezijos rinkinį „Išbraidžiotos rugienos“ (2013).

Yra kelių poezijos almanachų bendraautorė.

Apdovanojimai:

Garbės ženklas „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ (2021)

Sigitas Birgelis – poetas, vertėjas, fotografas, žurnalistas, redaktorius.

Gimė 1961 m. Punske. Baigė Varšuvos žemės ūkio akademiją. Nuo 1990 m. dirbo „Aušros“ redakcijoje, nuo 1993 m. – „Aušros“ leidykloje. Šiuo metu „Aušros“ leidyklos vyr. redaktorius ir direktorius.

Istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ bei lietuvių internetinio portalo vyr. redaktorius. Parengė 7 pilno metražo filmus.

Išleido keliolika poezijos rinkinių bei nemažai kitokio pobūdžio knygų.

S. Birgelio poezija versta į lenkų, baltarusių, vokiečių, vengrų, rusų ir anglų kalbas. Kompozitorius V. Juozapaitis jo eilėraščiams parašė kelias kompozicijas profesionaliems chorams bei muzikinį ciklą „Prisikėlė Tėvynė“.

Svarbiausi apdovanojimai:

Garbės sidabro ženklas „Už nuopelnus“ (2008)

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite
Lietuvai“ (2017)

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius (2020)

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1995 m.

Renginio rėmėja

Ankstesnis straipsnisStančikų tiltus pamatyti verta!
Kitas straipsnisMūsų Taida (Balčiūnaitė)

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia