„Vienybės“ poezijos šventė su daina

0

(…) „Gegužės dvelksmas gaivina širdį,
Žmonės labina gamtą, džiūgauja.
Suvalkų „Ančios“ saviveiklininkai,
Dailiojo žodžio gerbėjai
Kasmet pavasarį sparnus kelia, aidina,
Netausodami laiko poezijos dienai.
Pobūvis raiškus po ,,Vienybės“ stogu.
Sukviesti svečiai… (…)“

Kazimieras Baranauskas, „Gegužinės ritmu“

Šiemet „Vienybės“ poezijos šventė su daina, kaip ir kasmet, subūrė nemažą būrį žmonių. Renginys vyko gegužės 19 dieną (sekmadienį) ir pagal ilgametę tradicją prasidėjo šv. Mišiomis lietuvių kalba Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje – Dievo Gailestingumo šventovėje, kurias aukojo kun. Andžejus Opanovskis (Andrzej Opanowski) ir kun. Andrzej Misiun. Pamaldų metu giedojo Suvalkų bažnytinis choras, jam akordeonu akompanavo Vytautas Batvinskas. Skaitinius perskaitė Kostas Leončikas – jis kiekvienų šv. Mišių metu atlieka šią garbingą užduotį. Pasimeldus visi „drąsiausi“ atėjo prie altoriaus nusifotografuoti, o nemėgstantys fotografuotis – vieni nuskubėjo namo, o kiti iškart pasuko „Velvet“ viešbučio link.

„Vienybės“ poezijos šventės su daina meninė programa jau kelerius metus vyksta „Velvet“ viešbučio (Kosčiuškos g. 128) konferencijų salėje. Taigi ir šiemet žmonėms nereikėjo klaidžioti, viskas vyko toje pačioje gatvėje.

Nors gegužės mėnesį apstu visokių kultūrinių renginių mūsų krašte ir Lietuvoje, tačiau nepritrūko entuziastų, kurie atvyko ir į mūsų renginį. Suvalkų lietuviai jau nuo daugelio metų labai susidraugavę su Alytaus apskrities literatų klubo ,,Tėkmė“, Marijampolės literatų klubo ,,Sietynas“ ir Kalvarijos literatų klubo ,,Rasa“ kūrėjais. Kasmet tarp svečių būna ir naujų veidų, kurie pirmą kartą lankosi mūsų renginiuose. Atvyksta literatai ir iš kitų Lietuvos vietovių. Taigi pažįstamų gretos plečiasi… Malonu visada sutikti bendraminčius, atvykusius pas mus, arba kitų renginių metu Lietuvoje.

Renginio pradžioje svečius ir suvalkiečius linksmino Suvalkų lietuvių „Ančios“ kapela, o po to sveikinimo žodį tarė Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė, kuri toliau ir pirminkavo programos eigai.

Kalvarijos literatų klubo „Rasa“ pirmininkė Vilija Vilkelienė atvyko su buvusiu, ilgamečiu klubo vadovu Šarūnu Sėjūnu ir fotografe Gintare Rehacek su vyru. Vilija savo eiles skyrė „Mamai“ ir „Tėčiui“, o Šarūnas, kadangi nusprendė įsigyti magistro laipsnį ir studijuoja Kaune, tai ir perskaitė eilėraštį ten sukurtą – „Pro universiteto langą“. Su kalvarijiečiais atvyko jau antrą kartą pas mus (buvo pernai) Rita Mockeliūnienė iš Šakių. Jinai yra visapusiškai gabus žmogus, mylintis ir kuriantis įvairų grožį, tai poetė, fotografė, tekstilės darbų autorė, parodų organizatorė… Ji iš savo naujausios knygutės „Kūryba“ paskaitė eilėraštį „Žvilgsnio parasparnis“.

„Sietyno“ pirmininkas Ričardas Jurgelevičius atvyko su keturiomis poetėmis. Kadangi taip susiklostė, kad mūsų renginys vyko per Sekmines, tai skaitovai rinkosi ir sakralinę kūrybą. Išgirdome taip pat eilių, skirtų motinai, tėvui… Gema Galinienė paskaitė eilėraštį „Šv. Dvasios atsiuntimas“ bei „Pavasaris ir Tėvelis“, Janina Martynaitienė – „Mielai mamai“, Janina Lebskienė – „Taip gera“, „Boluoja kaštonų švieselės“, Rita Volteraitienė – „Akimirka“ ir „Kitame gyvenime“. Pirmininkas perskaitė eilėraštį „Joninių naktį“. Reikia pridurti, kad  marijampoliečiai Ričardas Jurgelevičius ir Algis Bira dainuoja „Ančios“ ansamblyje. Šaunuoliai!

Vėliau savo kūrybą pristatė Alytaus apskrities literatų klubas „Tėkmė“. Visi perskaitė po du eilėraščius. Rimutė Griškevičienė – „Šią naktį“ ir „Pakyla“, Onutė Baltrukevičienė – „Duonos skonis“ ir „Ruginė duona“, o Angelė Krušinskienė – „Vasaros naktis“ ir „Velniop senatvę“. Pirmą kartą lankėsi pirmininkės Reginos Rasimienės pavaduotojas Gintaras Šiurkus. Jis paskaitė iš savo 2024 metais išleistos knygutės „Geri lietuviški apsakymai“ Jono Adamso novelės „Koks nuostabus pasaulis“ ištrauką.

Vakaro vartus į poezijos lobyną uždarė „Vienybės“ klubo nariai. Genovaitė Pečiulytė pasidalijo savo pamąstymais apie „Sūduvą, šalia sesės Prūsijos“. Kazimieras Baranauskas perskaitė gražų, šiam renginiui sukurtą eilėraštį „Gegužinės ritmu“. Pranas Sovulis pristatė neseniai parašytą eilėraštį „Geri linkėjimai“ – jo mintys patriotiškos, apie lietuvybę ir Lietuvos žmones. Onutė Virbylienė paskaitė eilėraštį pavadinimu „Marijampolė“, o Teresė Jonuškienė – „Rytojus“. Jonas Nevulis mėgsta humorą, tai atsispindi ir jo kūryboje – perskaitė vieną iš savo linksmų kūrinių – „Vieno kaimo istorija“.

„Ančios“ ansamblis (vad. Vytautas Batvinskas) renginio metu atliko keletą dainų, tarp kitko: „Jazminai“, „Jūra“, „Plauk sau, skaistus laiveli“, „Tolimi žiburiai“, „Kur gimėm, kur augom“, „Lopšinė gimtinei ir motinai“.

Tą vakarą išgirdome visą pluoštą prasmingos ir gražios kūrybos. Atvykusieji bičiuliai ne tik pasidžiaugė naujai išleistomis savo knygomis, bet ir padovanojo jas Suvalkų lietuviams. Malonu su tokiais žmonėmis bendrauti.

    Renginį baigė „Ančios“ ansamblis skambiomis dainomis. LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė padėkojo svečiams ir žiūrovams už dalyvavimą renginyje, o vadovams įteikė po kuklią dovanėlę bei pakvietė visus į vakaronę „Vienybės“ klube. Smagu buvo pabendrauti prie vaišių stalo, arčiau susipažinti su literatais, poezijos ir dainos mėgėjais.

Dėkojame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai – Globalios Lietuvos departamento Ryšių su diaspora skyriui už renginio finansinę paramą.

  • Onutė Virbylienė, punskas.pl

O. Virbylienės nuotraukose renginio akimirkos

Ankstesnis straipsnisPasibaigė jubiliejinis „Poezijos pavasario“ festivalis
Kitas straipsnisNuo dirbtinio proto iki tautinių šokių: kodėl lenkai domisi Lietuva?

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia