Lietuviškas vakaras ir lietuviško vaikų darželio atidarymas Suvalkuose

0

Š. m. rugsėjo 17 dieną viešbutyje „Loft 1898“ vyko jaunimo surengtas „Lietuviškas vakaras“. Tai jau trečias toks renginys. Džiugu, kad jaunoji karta ryžosi atgaivinti kiek primirštus Suvalkų istorinius papročius (pirmas lietuviškas vakaras šiame mieste įvyko 1908 m.).

Renginys susilaukė daug svečių, kadangi į meninę programą įpintas ir simbolinis pirmojo lietuviško vaikų darželio Suvalkuose atidarymas.

Sveikinimo žodį tarė Lenkijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, Suvalkų lietuviško vaikų darželio direktorė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. Ji neslėpė jaudulio ir džiaugsmo, kad po ilgų pastangų pagaliau ir Suvalkų mažyliai gali lankyti lietuvišką darželį. Pripažino, kad tai įvykdyta daugelio žmonių dėka. Jie, įsiklausę į jaunųjų suvalkiečių problemas, išdrįso padėti. Direktorė teigė, kad dėl švietimo didelį indėlį turi ir Suvalkų „Vienybės“ klubas, kuris jau daugelį metų puoselėja lietuvybę, lietuvišką dainą ir žodį Suvalkų krašte. Pirmi rimti susitikimai dėl lietuviško švietimo centro steigimo įvyko 2017 m. rudenį. Šią kilnią idėją palaikė Lenkijos lietuvių organizacijos. Daug darbo įdėjo LR konsulato Seinuose vadovai – Vaclav Stankevič, ambasadoriai Izolda Bričkovskienė ir Remigijus Motuzas. Ne kartą šiuo tikslu lankėsi Lietuvos vyriausybės delegacijos.

Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė padėkojo organizacijų vadovams, ypač Vysk. Antano Baranausko fondo tarybos pirmininkei Jolantai Jonušonytei ir valdybos pirmininkei Danutei Valukonytei, už įdėtą darbą kuriant po fondo „sparnais“ naują švietimo įstaigą. Nuoširdų ačiū tarė Onutei Nevulienei („Lietuvių namai“), kuri daug padėjo rengiant dokumentaciją, LLD pirmininkui Algirdui Vaicekauskui, kuris ištvermingai siekė suvalkiečių užsibrėžto tikslo. Tęsdama savo pasisakymą, direktorė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė padėkojo taip pat pirmiems rėmėjams, ypatingai Lietuvos Vyriausybei už įstaigos finansavimą bei Suvalkų valdžiai už suteiktą jau šiems metams dotaciją.

Scenoje išsirikiavo darželio bendruomenė: vaikučiai (užsirašiusių yra 11), darbuotojai ir tėvelių atstovai. Direktorė trumpai papasakojo apie darželį ir pristatė visus darbuotojus. Matėsi, kad darželinukai jau gerokai susidraugavę su savo mokytojomis. „Atidarymo“ proga vaikučius nudžiugino jiems padovanoti mieli žaisliukai.

Meninę renginio dalį pradėjo Punsko Kovo 11-osios licėjaus šokių kolektyvas „Šalčia“ (vad. Asta Pečiulienė). Grakštus jaunimas vakaro metu sušoko kelis lietuvių liaudies šokius.

Nuotaikingų dainų pynutę atvežė suvalkiečiams ir seiniškiai – „Žiburio“ mokinukai (vad. Juozas Pileckas). Pasirodė dvi solistės ir vokalinis ansamblis.

Vėliau koncertavo Suvalkų ansambliai. Jaunimas paminėjo Žalgirio mūšio 610-ąsias metines, Suvalkų miesto įkūrimo 300-ąsias metines. Paminėta, kad prieš 100 metų Suvalkuose buvo pasirašyta Lietuvos-Lenkijos sutartis. Pasidžiaugta, kad jau 30 metų Lietuva vėl yra laisva. Šiems jubiliejams skirtos mūsų krašto kūrėjų: Jono Stoskeliūno, Algio Uzdilos, Sigito Birgelio ir Prano Sovulio eilės. Vokalinis ansamblis (vad. Arnoldas Vaznelis) gražiai padainavo „Kur bėga Šešupė“ ir „Iš visų žemės pusių“. Jaunimo pasirodymą užbaigė šokėjos (vad. Alicija Kraužlytė), kurios prie videoklipo pašoko „Vienybės šokį“ (videoklipe pasirodė visos suvalkiečių kartos: vaikai, jaunimas ir senjorai). 

Į programą gražiai įsipynė ir Suvalkų kapelos bei „Ančios“ (vad. Vytautas Batvinskas) ansamblių atliekami muzikiniai kūriniai.

Paskui atėjo metas sveikinimams. Sėkmės ir geros kloties lietuviškam vaikų darželiui linkėjo Seinų, Punsko, Suvalkų valdžios atstovai, Punsko ir Seinų lietuviškų švietimo ir kultūros įstaigų vadovai, Suvalkų lietuviško vaikų darželio tėvų komiteto ir „Vienybės“ klubo pirmininkai. Išsakyta daug gražių žodžių, palinkėjimų. Tikėkime, kad jie visi išsipildys.

Renginį vainikavo „Šalčios“ šokių kolektyvo pasirodymas. Kolektyvas šiais metais švenčia savo 20-ajį gimtadienį.

Dėl siaučiančios pandemijos renginys buvo kitoks negu planuota. Daug ką reikėjo organizatoriams pakeisti, prisitaikyti prie esamos situacijos. Suprantama, kad dėl to buvo žymiai sunkiau suburti ne tik artistus, bet ir svečius. Nepaisant to, kad reikėjo užpildyti anketas, dezinfekuoti rankas, turėti veido kaukes ir sėdėti toliau vienas nuo kito, tai buvo labai vykusi ir jaudinanti šventė.

Onutė Virbylienė, punskas.pl

„Ančia“. Alicijos Valinčienės nuotr.

Renginio akimirkos. O. Virbylienės nuotr.

Ankstesnis straipsnisPunske pasirodė knyga „Tiltai į tėviškę“
Kitas straipsnisKaip atskirti COVID-19 nuo peršalimo

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia