Ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?

0

sb, punskas.pl

Evangelija (Lk 10, 25–37)

    Štai atsistojo vienas Įstatymo mokytojas ir, mėgindamas Jėzų, paklausė: „Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“

    Jėzus tarė: „O kas parašyta Įstatyme? Kaip skaitai?“

    Tas atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu, o savo artimą kaip save patį“.

    Jėzus jam tarė: „Gerai atsakei. Tai daryk, ir gyvensi“.

    Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: „O kas gi mano artimas?“

    Jėzus prabilo: „Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo sau, palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kita puse kelio. Taipogi ir levitas, pro tą vietą eidamas, jį matė ir praėjo kita kelio puse.

    O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas; paskui, užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį.

    Kitą dieną jis išsiėmė du denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė: ‘Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu’.

    Kas iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas?“

    Jis atsakė: „Tas, kuris parodė jam gailestingumo“.

    Jėzus atsakė: „Eik ir tu taip daryk!“

Ankstesnis straipsnis„Gilyn į dievišką gelmę“ Punske
Kitas straipsnisRusija kariuomenę modernizuoja sparčiau, nei dažnai manoma

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia