Jurgita Stankauskaitė. Pritūpk

0

Acivercu straipsnį, o tįnajus ant kalendoriaus lapelio užrašyta: „Tarptautinė savanorių diena“. Dzyrsc in savo kalendorų – panašai, cik lankiškai. Nedūrk pirštu, ba da akį išdūrsi. Nebuvau Lietuvoj ir nenuspirkau lietuviško kalendoro. Galėj tį kas parvežč, alia man ne kožnas cinka, o nupirkto jau negrųžysi. Išrankumas nesvieciškas, nieko nepadarysi.

Sukandus dancyse pieštukų pamisnau, kad šokiu tokiu prasmi galėtau savi pavadzyc savanori. Užduodu sau klausimų, kų tokio darau gyvenimi SAVO NORU ir už tai nesulaukiu jokio atlygio? Tai, kad beveik viskų!

Namų kampai panašai aptvarkyci. Niekas manį neverca lakscyc su drėgnu autu ir liuobc knygų lancynų. Kas ciesa, tai ne melas. Ar ne, moterys? Gi jūs žinot, kad tvarkotės dėl savį, ba jūs vyrai ir tep nepastebi, kadu švaru, o kadu norbi šupliu skusk. Nebent jūs vyras iš kitokio molio lipdzytas arba charakteru patraukis kur in savo mamos pusį. Nesigilysiu, ba ca baisiai slidus dalykas. Žodzu, daugiausia yra tep, kad moterys tvarkosi dėl savį arba dėl žmonių. A, Kalėdos artėja, tai cikrausia pasavanorausit dėl giminių ir iš papracimo, kad šventėm baltas užuolaidas paversc akinancai baltom. O nepamisnot, kad prieš Kūcas nenulipsit no skarvados ir tos visos rožėm kvepiancos užuolaidos prakvips ažaro dumblu arba kalėdzinio kotleto aromatu? Nebent viskų šap ne tep išvėdzysit be riksmo iš pašonės: Uždaryk tų langų, ba vaikus perpūs!

Apsukus pieštukų kitu galu, ekrani isišvieca naujas laiškas. O, padla! – galvoj rikterna. Jau vė raikia ruošč kitų Aušrelės numerį. Nu, savanori, norėjai, tai turi! Mažai darbo turėjai? Iššūkių norėjai. Turi. Patircies norėjai. Turi. Auga kap an mielių. Misnau, kad pieštukų perkųsiu. Dzienos kapsi, o ca raikia pasruošč darbo planų, katris visadu paskeica, ba niekad neišaina tep, kap susrašai. Likimas pasuka kiton pusėn arba pac tį ko primakaluoji ir gaunasi, kap gaunasi. Paskui raikia su mokytojom sustarc. O, vaikyti! Žinot, kiek ca mokytojos indeda savanoriško darbo? Paklauskit, tai papasakos. Viskas vardan šito kuklaus mėnraštuko vaikam. Cik nesakykit, kad visa tai yra niekis, lyginanc su žmonių gyvybes ir sveikatas gelbėjancais darbais. Savanorystių visokių yr. Visokių raikia ir visokių da bus. Ar Jūs kartais irgi kažko nedarot dėl kito gero? Pagalvokit, mažum gruodzo penkta galėtų būc ir Jūs dziena?

Jurgita Stankauskaitė, punskas.pl

Ankstesnis straipsnisTaisykite Viešpačiui kelią
Kitas straipsnisPunsko Kalėdų eglutės įžiebimas

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia