Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose

0

Pivašiūnai – svarbiausia Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vieta. Švč. Mergelė Marija Nuliūdusiųjų Paguoda traukia maldininkus į Pivašiūnus, kur jie patiria Dievo malonių.

Nuo senų laikų čia garsus Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas, skleidžiantis meilę ir ramybę bei guodžiantis tikinčiųjų širdis. 1988 m. paveikslas vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintomis karūnomis, jam suteiktas „Nuliūdusiųjų Paguodos“ titulas. Didžiųjų atlaidų pagrindinė diena kasmet švenčiama rugpjūčio 15 d., atlaidai šioje šventovėje trunka visą savaitę iki rugpjūčio 22 d. – Švč. M. Marijos Karalienės šventės.

Plačiau internete: www.pivasiunai.lt

Žolinės aštuondienio atlaidų tvarka ir laikas:

Rugpjūčio 14 d., sekmadienis – Atlaidų išvakarės. Jaunimo diena.

18 val. Šv. Mišios. Sutvirtinimas ir Eucharistinė procesijahttps://9583ceada44ab2935e03b3384e1b903c.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Rugpjūčio 15 d., pirmadienis –  ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ  (ŽOLINĖ)

Meldžiamės už Bažnyčią

Alytaus, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių ir Merkinės dekanatų diena

12 val. Iškilmingos Šv. Mišios Pivašiūnų bažnyčios šventoriuje

Giedos Kaišiadorių vyskupijos parapijų jungtinis choras https://9583ceada44ab2935e03b3384e1b903c.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Gros Didžiosios kunigaikštienės Birutės bataliono orkestras

12 val. Šv. Mišias tiesiogiai transliuos Lietuvos nacionalinė televizija

Rugpjūčio 16 d., antradienis –  Caritas diena. Kaišiadorių dekanato diena

Rugpjūčio 17 d., trečiadienis – Kunigų ir vienuolių diena.  Merkinės dekanato diena

Rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis – Šeimų diena. Birštono dekanato diena https://9583ceada44ab2935e03b3384e1b903c.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Rugpjūčio 19 d., penktadienis – Tikybos mokytojų, katechetų ir  pedagogų diena. Širvintų dekanato diena

Rugpjūčio 20 d., šeštadienis –  Pal. Teofiliaus Matulionio diena. Elektrėnų dekanato diena

Rugpjūčio 21 d., sekmadienis – Ligonių, neįgaliųjų, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena

12 val. Šv. Mišiose bus teikiamas Ligonių sakramentas. Alytaus dekanato diena.

Rugpjūčio 22 d., pirmadienis –  ŠVČ. M. MARIJOS KARALIENĖS LITURGINIS MINĖJIMASGyvojo Rožinio ir kitų maldos grupių diena. Molėtų dekanato diena https://9583ceada44ab2935e03b3384e1b903c.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

ŠV.MIŠIOS IR PAMALDOS ATLAIDŲ METU:         

Šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val.

Rožinio malda – 9.30, 11.30 ir 17.30 val.

Išpažinčių klausoma nuo 9.30 val., vakare nuo 17.30  val.

Adoracija Švč. Sakramento koplyčioje 11-15.30 val.

Kviečiame kuo gausiau dalyvauti ir visiems drauge maldos vienybėje išgyventi tikėjimo bendrystę ir padėkoti Dievui už visas jo teikiamas malones.

Atlaidų dienomis Pivašiūnų bažnyčioje tikintieji, išpildę būtinas sąlygas, pamaldžiai dalyvaudami pamaldose, gauna visuotinius atlaidus. Atlaidams gauti lankant šią šventovę reikia:

  • būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį,
  • dalyvaujant Šv. Mišiose priimti Šv. Komuniją,
  • pasimelsti Šv. Tėvo intencija,
  • sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, net lengvos nuodėmės.

(plg. Prot. Nr. 70/15/I)

Roma, Apaštalinės Penitenciarijos rūmai, 2015 Viešpaties Įsikūnijimo metų balandžio mėnesio 21 diena

Mons. Vincas Baublys , Pivašiūnų parapijos klebonas         

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ (ŽOLINĖS) ATLAIDAI PIVAŠIŪNUOSE

2022 m. rugpjūčio 14–22 d.

Rugpjūčio 14 d., sekmadienis

Atlaidų išvakarės. Jaunimo diena

18 val. Šv. Mišios. Sutvirtinimas ir Eucharistinė procesija

Rugpjūčio 15 d., pirmadienis

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ (ŽOLINĖ)
Meldžiamės už Bažnyčią

12 val. Šv. Mišias tiesiogiai transliuos Lietuvos nacionalinė televizija

Alytaus, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių ir Merkinės dekanatų diena

Rugpjūčio 16 d., antradienis

Caritas diena

Kaišiadorių dekanato diena

Rugpjūčio 17 d., trečiadienis

Kunigų ir vienuolių diena

Merkinės dekanato diena

Rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis

Šeimų diena

Birštono dekanato diena

Rugpjūčio 19 d., penktadienis

Tikybos mokytojų, katechetų ir pedagogų dienahttps://9583ceada44ab2935e03b3384e1b903c.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Širvintų dekanato diena

Rugpjūčio 20 d., šeštadienis

Pal. Teofiliaus Matulionio diena

Elektrėnų dekanato diena

Rugpjūčio 21 d., sekmadienis

Ligonių, neįgaliųjų, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena

Alytaus dekanato diena

12 val. Šv. Mišiose bus teikiamas Ligonių sakramentas.

Rugpjūčio 22 d., pirmadienis

ŠVČ. M. MARIJOS KARALIENĖS LITURGINIS MINĖJIMAS

Gyvojo Rožinio ir kitų maldos grupių diena

Molėtų dekanato diena

ŠV. MIŠIOS IR PAMALDOS ATLAIDŲ METU:

Šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val.

Rožinio malda – 9.30, 11.30 ir 17.30 val.

Išpažinčių klausoma nuo 9.30 val. ir nuo 17.30 val.

Adoracija Švč. Sakramento koplyčioje 11–15.30 val.

Ankstesnis straipsnisKokios bus Punsko Žolinės
Kitas straipsnisDuonos, medaus ir pieno šventė

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia