Su Suvalkų miesto prezidentu aptartos ugdymo lietuvių kalba perspektyvos

1

Konsulato vadovas ambasadorius Remigijus Motuzas balandžio 22 d. susitiko su Suvalkų miesto prezidentu Czesław Renkiewicz. Susitikime dalyvavo Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė ir Suvalkų lietuvių vaikų darželio direktorė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, Vysk. Antano Baranausko fondo valdybos pirmininkė Danutė Valukonytė, Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas ir konsulato Seinuose sekretorius Petras Maksimavičius.

Ambasadorius pažymėjo, kad abi šalys turi daug bendrų interesų, todėl vyksta nuolatinis dialogas aukščiausiu lygmeniu. Kovo pabaigoje nuotoliniu būdu vyko Lietuvos ir Lenkijos parlamentinės Asamblėjos posėdis, kurio darbotvarkėje svarbiausias klausimas buvo sąlygų tautinių mažumų švietimui sudarymas. R. Motuzas atkreipė dėmesį, kad Suvalkuose praėjusių metų rudenį pradėjo veikti lietuviškas darželis, kuriame ugdoma per 20 vaikų. Norinčių jį lankyti būtų dar daugiau, tačiau Suvalkuose gyvenančių lietuvių šeimas jaudina tolimesnio mokymosi lietuvių kalba galimybės. Todėl ambasadorius kartu su lietuvių bendruomenių lyderiais kreipėsi į prezidentą, prašydami spręsti patalpų klausimą Lietuvių švietimo ir kultūros centro įkūrimui Suvalkuose.

Prezidentas Czeslaw Renkiewicz pripažino, kad patalpų klausimą Suvalkų mieste išspręsti nėra paprasta ir, pasak jo, atsižvelgiant į būsimos įstaigos statusą, tuo turėtų rūpintis steigėjai – pačios lietuvių organizacijos. O dėl patalpų skyrimo iš valstybės iždo sprendimas, pasak jo, turįs būti priimamas Varšuvoje. R. Motuzas su tuo nesutiko, pabrėždamas, kad tautinių mažumų poreikius jų gyvenamojoje vietoje paprastai sprendžia vietos valdžia.

Susitarta palaikyti ryšius ir svarstyti įvairius šios problemos sprendimo variantus.

LR konsulato Seinuose inf.

1 KOMENTARAS

  1. Suvalkų miesto Vykdomos ir atstovaujamos valdžios,ypač miesto Prezidento, politinis apsimetimas ir paslėptas nenoras dėl Lietuvių Švietimo ir kultūros centro įsteigimo reikalų Suvalkuose yra viešai matomas. Ačiū Konsului R.Motuzui už pastangas dėl vietinių lietuvių švietimo ir kultūros reikalų tinkamo sprendimo ieškojimo,bet be Lietuvos aukščiausios valdžios pastangų- kolkas jų nebėra- minėtos lietuviškos įstaigos Suvalkų lietuviai neturės. Gerb. Konsule R. Motuzai, prie progos būtina pminėti,kad metų metais lieka neišsprętas lenkiško paminklo ,žeminančio lietuvių kovotojus patriotus ,pastatyto prie lietuvių karių žuvusių 1918-1920 m.kovose paminklo Berznykų kapinėse, pašalinimo.Tad, kada tai bus įvykdyta ?

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia