Punsko parapijos skelbimai

0

1. Dėkojame už aukas bažnyčios papuošimui. Raginame parapijiečius padėti paruošti Paskutinės vakarienės altorėlį, Kristaus kapą ir visą bažnyčią Velykų šventėms.

2. Ši savaitė – Didžioji savaitė, nes minime Didžiuosius Kristaus mirties ir prisikėlimo įvykius. Didįjį ketvirtadienį minime Paskutinės vakarienės – Eucharistijos ir kunigystės sakramento įsteigimą. Didįjį ketvirtadienį pasimelskite už mus, kunigus, kad geriau tarnautume Dievui ir Bažnyčiai.  

3. Ligonius lankysime Didįjį penktadienį.

4. Didįjį penktadienį minime Jėzaus Kristaus Kančios ir mirties dieną, prašome užlaikyti rimtį ir sausą pasninką. Šią dieną Bažnyčia neaukoja šventųjų Mišių, tik atlieka Kristaus Kančios pamaldas.

5. Penktadienio Kryžiaus adoracijos rinkliava visame pasaulyje yra skiriama Šventosios Žemės katalikiškų bažnyčių išlaikymui.

6. Nuo Didžiojo penktadienio vakaro pradėsime Dievo Gailestingumo noveną – devyndienį.

7. Didįjį šeštadienį Bažnyčia budi prie Kristaus kapo, užlaikome rimtį ir pasninką. Šventinsime Velykų stalo valgius. Vakare vyks Velyknakčio pamaldos. Prašome atsinešti žvakę Krikšto pažadams atnaujinti ir indelį šventam vandeniui. Šiomis dienomis galime išgyventi daug dvasinio gyvenimo momentų, tik reikia ateiti į bažnyčią ir nuoširdžiai dalyvauti apeigose ar tyloje pasimelsti – adoruoti Jėzų.

8. Sekmadienį švęsime Jėzaus Kristaus Prisikėlimo iškilmę. Pradėsime procesija aplink bažnyčią, paskui bus atnašaujamos šv. Mišios, Dievo Gailestingumo vainikėlis ir palaiminimas. Į iškilmingą Velykų ryto procesiją kviečiame vaikus, jaunimą, šeimas, visus procesijos dalyvius su šventiniais arba tautiniais rūbais. Kviečiame visus svečius ir parapijiečius aktyviai dalyvauti pamaldose.

9. Velykų antrąją dieną, pirmadienį, šv. Mišios sekmadienio tvarka. Tos dienos aukos bus skiriamos katalikų universitetui Liubline.

DIDŽIOJI SAVAITĖ IR VELYKOS PUNSKO BAŽNYČIOJE

Ketvirtadienis – balandžio 14 d. Didysis ketvirtadienis  

PL 18.00 – Ostatnia Wieczerza (lenkų k.)

Penktadienis – balandžio 15 d. Didysis penktadienis

PL 15.00 – Droga Krzyżowa i Pamiątka Męki Chrystusa (lenkų k.)

18.00 val. – Kryžiaus kelias ir Kristaus Kančios pamaldos

Šeštadienis balandžio 16 d. Didysis šeštadienis (Velyknaktis)  

Valgių šventinimas: PL 10; LT 11; 12; 13 val.

19.00 val. – Velyknakčio pamaldos: už parapijiečius

SEKMADIENIS – balandžio 17 d. VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (Velykos)

5.30 val. – Procesija ir šv. Mišios už parapijiečius ir geradarius

PL 8.00 – Procesja i Msza św. za parafian

12.15 val. – Suma        

Pirmadienis – balandžio 18 d. VELYKŲ ANTROJI DIENA

Šv. Mišios: 8.00 ir 12.15 val. – lietuvių k. 10.00 val. – lenkų k.

Ankstesnis straipsnisTebūna Jam lengva Punsko žemelė!
Kitas straipsnisZita Bartusevičiūtė. Prisiminimai (6)

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia