Brangūs broliai ir seserys Kristuje!

0

Jėzus patepė neregio akis ir tarė jam: „Eik ir nusiplauk Siloamo tvenkinyje“. Tasai nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis. (Jn 9, 6–7)

Išgyvename neeilinį laiką, kai mums įprasta pasaulio tvarka yra sujudinta iš pačių pamatų, ir mūsų širdys prisipildžiusios nerimo, nežinomybės dėl ateities.

Šiame išbandymų laike nei vienas nesame apsaugotas ir pavojaus akivaizdon visi stojame kaip viena didelė šeima. Kad įveiktų viruso keliamą grėsmę, pasaulis užsidaro, izoliuojasi, viskas aplink tarytum sustoja. Tačiau niekas negali apriboti ar sustabdyti mūsų dvasinio gyvenimo ir augimo. Kad ir kur būtume užsidarę, kad ir kaip mus ribotų namų ar net ligoninių sienos, savo sieloje ir maldoje mes galime būti vieni su kitais ir su visų mūsų Tėvu. Prisiminkime Jėzaus žodžius: „Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“ (Mt 6, 6).

Sakyčiau, kad dabartinė ypatinga padėtis skatina peržiūrėti ir apmąstyti save ir savo gyvenimą. Ar pakankamai dėmesio skiriame savo artimiesiems, bendruomenėms, ar stipriname savo ryšį su Dievu? Prisimenant Jėzaus palyginimą – ar savo namą statome ant smėlio, ir didesnė audra jį gali nugriauti, ar ant tvirtos uolos, ir net didžiausi vėjai jo nenuvers? (Mt 7, 24–27). Dabar kiekvienas galime naujai pažvelgti į savo vidų ir leisti, kad Dievas mus pripildytų savo šviesos. O šis žmogaus trapumas, kurį dabar patiriame, tegul mums liudija apie viltį, kad galime būti stiprūs Viešpatyje. Per žmogaus silpnumą išryškėja Dievo galybė.

Mūsų pasaulis sustojo, ir turime laiko patirti asmeninę ir visuotinę gavėnią bei ruoštis vilties šventei – šventoms Velykoms. Tikiu, kad neatsitiktinai šio sekmadienio Evangelijoje kalbama apie praregėjimą, kuriam ir mes dabar esame kviečiami. Praregėti – tai pamatyti viską, ko iki šiol nematėme savo kasdienybėje.

Tad per šį gavėnios laiką aukokime visus savo prašymus ir pasiryžimus Viešpačiui. Viską, kas mus slegia – Jam išsakykime ir paveskime. Atiduokime savo trapumą, nežinomybę, vienišumą į Jo mylinčias rankas. Šiandien esame kviečiami išeiti iš savęs, iš savo kasdienybės ir įpročių – į gavėnią link prisikėlimo. Išeikime iš savęs, ir, kaip ateitininkija mus ragina, visa atnaujinkime Kristuje!

Pabaigai, keletas prašymų ir palinkėjimų.

Lietuvių katalikų religinė šalpa kviečia šį sekmadienį 11:00 v.r. Niujorko (New York) laiku ir 5:00 v.p.p. Lietuvos laiku, asmeniškai ar su šeima jungtis į gyvojo Rožinio maldą. Vieningai melskime Motinos Marijos užtarimo ir globos.

Prisiminkime, kad šiuo laikotarpiu pareigą dalyvauti Šv. Mišiose galima atlikti stebint transliacijas per televiziją, radiją ar internetu. Detalesnę informaciją apie transliuojamas Šv. Mišias iš Lietuvos rasite interneto svetainėse: vilnensis.lt, marijosradijas.lt, vaticannews.va/lt.

Šv. Mišių transliaciją lietuvių kalba iš Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos Čikagoje (Chicago) stebėkime šį sekmadienį 11:00 v.r. Čikagos laiku internete: YouTube.com/draugolaikrastis

Facebook paskyroje „Divine Providence Lithuanian Catholic Church“ šį sekmadienį 10:00 v.r. iš Dievo Apvaizdos parapijos Detroite bus transliuojamas Kryžiaus kelio mąstymas, 10:30 v.r. bus aukojamos Šv. Mišios, o po jų kalbama Dievo Gailestingumo vainikėlio malda.

Brolių pranciškonų Prisikėlimo parapija Toronte šį sekmadienį transliuos Šv. Mišias internete adresu: https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g/, kur taip pat galėsite rasti transliacijos įrašą.

Ypatingai saugokime vyresnio amžiaus bei sergančius žmones, pasisiūlydami vietoj jų nueiti į parduotuvę ar vaistinę, ar bent paskambinkime jiems, pakalbinkime, suteikime tikslią informaciją, kaip apsisaugoti.

Nepamirškime ir vienišų žmonių, kuriems šiuo nelengvu laiku ypatingai svarbi bendrystė. Galiausiai, pasinaudokime proga sustiprinti santykius su šeimos nariais, atrasdami bendros maldos džiaugsmą.

Nemažai lietuvių dėl užsidariusių valstybių sienų negali sugrįžti namo į Lietuvą. Priglauskime juos, paremkime, padėkime, kuo galime.

Maldos vienybėje su jumis visais, išsibarsčiusiais visame pasaulyje.

Sveikatos, stiprybės, drąsos ir vilties!

Prelatas Edmundas J. Putrimas

Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams

Ankstesnis straipsnisLenkija paskelbė epidemiją
Kitas straipsnisAklumas ir neaklumas

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia