Apie TJ metraštį

Tęstinis tarpregioninis istorijos paveldo metraštis „Terra Jatwezenorum“ / „Jotvingių kraštas“ pradėtas leisti Punsko „Aušros“ leidyklos rūpesčiu 2009 m. Per dešimtmetį išleista 10 numerių, kuriuos sudaro 13 knygų. Leidybą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Per tą laiką „Jotvingių krašto“ rengėjai sutelkė gražų autorių kolektyvą – kalbininkų, istorikų, kraštotyrininkų, kultūrologų, publicistų iš Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių. Jie metraščio puslapiuose gilinasi į jotvingių paslaptis, rašo apie jotvingių krašto istorijos vingius laiko labirintuose, pateikia lingvistinių įžvalgų. Kiekviename metraščio tome dešimtys straipsnių, atsiminimų, apybraižų, kurios gali būti įdomios visiems, besidomintiems savo šaknimis.