Lietuviškų šv. Mišių laikas

Lietuviškų šv. Mišių laikas Suvalkų krašte. SEKMADIENIAIS

 • Punske – 8.00 val., 12.15 val.

 • Vidugiriuose – 11.00 val.

 • Seinuose – 13.00 val.

 • Žagariuose – 10 val.

 • Smalėnuose – 10.00 val.

 • Suvalkuose – 15.30 val. I ir III mėnesio sekmadienį Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje.

Kunigai, patarnaujantys lietuvių kalba:

 • kun. Česlovas Baganas (Czesław Bagan), Punskas, tel. 600 959 899;

 • kun. Marius Talutis (Punskas), tel. 661 017 316;

 • kun. Petras Gucevičius (Seinai), tel. 537 425 859;

 • kun. Andžejus Opanovskis (Andrzej Opanowski), Suvalkai, tel. 501 621 985;

 • kun. Voicechas Jacekas Stoklosa (Wojciech Jacek Stokłosa), Smalėnai, tel. 509 635 221.