Punske tarnavę kunigai iš Lietuvos

Kun. Virginijus Veprauskas. Gimė 1961 m. spalio 1 d., kunigu įšventintas 1988 m. gegužės 29 d., priklauso Kauno arkivyskupijai. Punsko parapijoje dirbo nuo 1993 iki 1995 m. 2017 m. – Karmėlavos parapijos klebonas.

Kun. Algirdas Žukauskas. Gimė 1967 m. balandžio 15 d., kunigu įšventintas 1993 m. gegužės 30 d., priklauso Vilkaviškio vyskupijai. Punsko parapijoje darbavosi nuo 1995 iki 1997 m. 2017 m. – Kalvarijos parapijos klebonas.

Kunigas Renaldas Janušauskas – gimė 1976 m. gruodžio 2 d. Kaune, kunigu įšventintas 2001 m. kovo 19 d., priklauso Vilkaviškio vyskupijai. Punsko parapijoje darbavosi nuo 2004 iki 2006 m. 2017 m. – Kazlų Rūdos parapijos klebonas.

Kunigas Donatas Rolskis – gimė 1979 m. lapkričio 23 d. Šakiuose, kunigu įšventintas 2005 m. gegužės 8 d., priklauso Vilkaviškio vyskupijai. Punsko parapijoje darbavosi nuo 2006 iki 2010 m. 2017 m. – Slavikų parapijos klebonas.

Kunigas Egidijus Kazlauskas – gimė 1981 m. balandžio 15 d. Kaišiadoryse, kunigu įšventintas 2006 m. spalio 7 d., priklauso Kaišiadorių vyskupijai. Punske darbavosi nuo 2010 iki 2013 m. 2017 m. – Šešuolių parapijos klebonas.

Kunigas Marius Talutis – gimė 1980 m. spalio 4 d. Kupiškyje, kunigu įšventintas 2006 m. spalio 7 d., priklauso Kaišiadorių vyskupijai. Punsko parapijoje dirba nuo 2013 m.

Parengė kun. Marius Talutis