Parapijos skelbimai

*****************************************************************************

Prašom pagalbos Vidugirių koplyčios remontui

Gerbiamieji,

jau 20 metų Punsko parapijos Vidugirių kaimo palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio koplyčioje kiekvieną sekmadienį vyksta šv. Mišios lietuvių kalba, į kurias Dievą garbinti susirenka apie 40-60 aplinkinių kaimų tikinčiųjų. Dažnai  šio krašto gyventojams ir svečiams užkliūna nepabaigti šių maldos namų statybos darbai: netinkuotos lauko sienos, koplyčios pasienyje sudėtos grindų plytelės. Ne vieną iš mūsų gąsdina šios koplyčios masyvumas, žinant, kad aplinkui gyvena vos keliasdešimt šeimų, tačiau kelio atgal nėra – negalime koplyčios nei nugriauti, nei sumažinti, belieka tik ją remontuoti, kad pastatas tvarka ir grožiu atspindėtų tuos šventus veiksmus, kuriuos atliekame jame – maldos namai tarnauja Dievo garbinimui ir jungia lietuviškai kalbančius žmones.

Norint pabaigti koplyčios statybos darbus būtina atlikti lauko sienų tinkavimą ir dažymą bei grindų plytelių išklojimą. Šiems darbams atlikti reikalinga nemaža suma pinigų, kurių aplinkinių kaimų žmonės nepajėgs paaukoti.

Kreipiuosi į visus geros valios žmones, prašydamas Jūsų paramos Punsko parapijos Vidugirių palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio koplyčios remonto darbams. 2013 metais prie Punsko parapijos sąskaitos buvo sukurta kita sąskaita, būtent Vidugirių koplyčios darbams, kurioje metų pabaigoje buvo 4100 zlotų.

Nuoširdžiai Jūsų prašau, kas norite ir galite, prisidėti prie šių maldos namų sutvarkymo darbų, taip pat prašau savo malda ir pasninku sustiprinti šią iniciatyvą. Teatlygina Jums Dievas ir Motina Marija.

Banko sąskaitos numeris:

Parafia Rzym.-Kat. Pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

16-515 Puńsk

Mickiewicza 55

 W (Banku): BS Sejny

Nr  r-ku: 44935400070070070005050002

                                                                                     Klebonas Česlovas Baganas

2014 metai, Punskas