Šv. Mišių laikas ir intencijos

(liepos 16-22 d.)

 

Pirmadienis – liepos 16 d.; Švč. M. Marijos Škaplierinės minėjimas                                                

10.00 val. – Laidotuvių Mišios už mirusį Juozą Vitalių Kaleiniką.

18.00 val. – Grig. už mirusią Mariją Magdaleną Bancevičienę.

Už mirusius Vitalių, Eleną, Joną Malinauskus.

18.30 val. – Prašant sveikatos dukrai.

Aukotojų intencija prašant sveikatos šv. Roko užtarimu.

                                   

Antradienis – liepos 17 d.                              

18.00 val. – Už mirusius Anelę, Praną, Aldonę Stankevičius.

Už mirusius Emiliją (15 metų po mirties), Simoną (30 metų po mirties) Staskevičius.

18.30 val. – Grig. už mirusią Mariją Magdaleną Bancevičienę.

 

Trečiadienis – liepos 18 d.             

18.00 val. – Grig. už mirusią Mariją Magdaleną Bancevičienę.

Už  mirusią Ceciliją Valinčienę.

 

Ketvirtadienis – liepos 19 d.           

18.00 val. – Grig. už mirusią Mariją Magdaleną Bancevičienę.

 

Penktadienis – liepos 20 d.          

PL 17.30 – Za zm. Czesławę Kotnarowską.

18.00 val. – Grig. už mirusią Mariją Magdaleną Bancevičienę.

Už mirusius Česių Sinkevičių ir Drūčių giminės mirusius.

 

Šeštadienis – liepos 21 d.                                                 

10.00 val. – Už mirusius Oną (1 metai po mirties), Vincentą Nevulius.

11.00 val. – KRIKŠTAS.

PL 12.00 – W intencji dziecka CHRZEST.

PL 17.30 – Za zm. Tadeusz Arasimowicz (5 rocz.).

Za zm. Irenę Andruczyk.

18.00 val. – Už mirusią Anelę Agurkienę (30 diena po mirties).

Už mirusį Juozą Vitalių Kaleiniką (7 diena po mirties).

18.30 val. – Grig. už mirusią Mariją Magdaleną Bancevičienę.

 

Sekmadienis – liepos 22 d.; XVI eilinis sekmadienis

8.00 val. – Už mirusius Kazimierą Valinčių ir šeimos mirusius.

Prašant Dievo palaimos ir sveikatos Teresei.

PL 10.00 –  Podziękowanie i o bł. Boże dla Iwony i Grzegorza w 30 rocz. Ślubu.

CHRZEST.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius Pečiulių ir Sendų gimines.

Už mirusius Kastulę, Vincą, Juozą Žukauskus.

Už mirusius Zenoną (15 metų po mirties), Ievą, Juozą, Magdaleną, Motiejų Burauskus.

Grig. už mirusią Mariją Magdaleną Bancevičienę.

 

Evangelija (Mk 6, 30–34)

 

Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visa, ką buvo nuveikę ir ko mokę. O jis tarė jiems: „Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite“. Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo kada nė pavalgyti.

Taigi jie išplaukė valtimi į negyvenamą nuošalią vietą. Žmonės pastebėjo juos išplaukiant, ir daugelis tai sužinojo. Iš visų miestų žmonės subėgo tenai pėsti ir net pralenkė mokinius.

Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minią, ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti daugelio dalykų.

 

 

 


IŠPAŽINTIES KLAUSOMA prieš kiekvienas šv. Mišias