Šv. Mišių laikas ir intencijos

(lapkričio 12-18 d.)

 

Pirmadienis –  lapkričio 12 d.; šv. vyskupo ir kankinio Juozapato minėjimas                  

16.00 val. – Už mirusį Alfonsą Šimčiką.

Už mirusius Vita Pachucką, Petrą, Veroniką Makauskus ir gimines.

16.30 val. – Už mirusį Juozą Grigutį (1 metai po mirties).

Už mirusius Oną Baliūnaitę, Oną, Andrių Pajaujus.

                                   

Antradienis – lapkričio 13 d.                                                                               

PL 15.30 – Za zm. Jana Budzejko (30 dzień).

16.00 val. – Už mirusius Gediminą Grigutį (19 metų po mirties) ir gimines.

 

Trečiadienis – lapkričio 14 d.                                                                                    

16.00 val. – Už mirusį Petrą Aleksą (9 mėnesiai po mirties).

 

Ketvirtadienis – lapkričio 15 d.                                                                                  

16.00 val. – Už mirusius Pijų, Juozą, Jurgį, Zigmą Kolius.

Už mirusius Juozą, Oną, Kazimierą, Joną Staskevičius.

 

Penktadienis – lapkričio 16 d.;  ŠVČ. M. MARIJOS – GAILESINTUMO MOTINOS IŠKILMĖ                                

PL 15.30 – Za zm. Bronisławę, Zygmunta, Halinę Prawdzik.

16.00 val. – Už mirusius Stanislovą, Romualdą, Anelę, Česlavą Vovakus.

Už  mirusius Stefaniją, Petrą Birgelius.

 

Šeštadienis – lapkričio 17 d.; šv. vienuolės Elžbietos Vengrės minėjimas

PL 15.30 – Za zm. Romualda Staśkiewicza (40 rocz.).

16.00 val. – Už mirusius Adelę, Petrą Sendus, Juozą Marcinkevičių.

Už mirusią Nataliją Kalkauskienę.

16.30 val. – Už mirusius Anelę, Antaną Grigučius, Danutę, Vitą, Gintą, Rimą Zdanius.

Už mirusią Juliją Drūtienę (4 mėnesiai po mirties).

17.00 val. – Už mirusį Darių Zimnicką (30 diena po mirties).

Už mirusius Juozą, Eugeniją Baranauskus ir Juliją.

 

Sekmadienis – lapkričio 18 d.; XXXIII eilinis sekmadienis

8.00 val. – Už mirusius Aldonę Kurnickaitę Šliaužienę ir Joną Kurnicką ir gimines.

Už mirusius Petrą Kaminską (20 metų po mirties) ir jo tėvus.

PL 10.00 –  Za zm. Zenona Śliwinskiego.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Grig. už mirusią Marytę Magdaleną Bansevičienę.

Už mirusius Romaną, Juditą Kelerius.

Už mirusius Vitą Ivošką (5 metai po mirties), jo tėvus, Bronę (3,5 metų po mirties) ir Antaną Valinčius.

Už mirusius Juozą Grigutį (7 metai po mirties) ir prašant sveikatos Grigučių šeimai.

Už mirusį Antaną Pečiulį (30 diena po mirties).

Už mirusius Petrą Rolofą ir jo motiną Sofiją Hofner.

 

Evangelija (Mk 13, 24–32)

    Jėzus aiškino savo mokiniams:

    „Tomis dienomis, po didžio suspaudimo, saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris nuo dangaus, ir dangaus galybės bus sukrėstos.

    Tada žmonės pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyse su didžia galia ir šlove. Jis pasiųs angelus, ir tie surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo žemės pakraščių iki dangaus tolybių.

    Iš figos medžio mokykitės palyginimo: kai jo šaka suminkštėja ir ima skleisti lapus, jūs suprantate arti esant vasarą. Taipogi, pamatę visa tai dedantis, supraskite, jog Žmogaus Sūnus visai arti, prie slenksčio.

    Iš tiesų sakau jums: dar nepasibaigs ši karta, ir visa tai išsipildys. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Tos dienos ar tos valandos niekas nežino, nei angelai danguje, nei Sūnus, vien Tėvas“.

 

 


IŠPAŽINTIES KLAUSOMA prieš kiekvienas šv. Mišias