Šv. Mišių laikas ir intencijos

(gegužės 21-27  d.)

Pirmadienis – gegužės 21 d.  II Sekminių diena.    Švč. M. Marijos Bažnyčios Motinos iškilmė

8.00 val. – Už mirusias Ceciliją Valinčienę ir Salomėją Valinčiūtę. Prašant Dievo palaimos ir sveikatos Alicijai.

PL 10.00 – O bł. Boże gospodarstwie.

12.15 val. - Grig. už mirusią Juditą Valinčienę. Už mirusius Kazimierą, Magdaleną Nevulius.

PL 16.00 – Spowiedź do bierzmowania.

18.30 val. – Sutvirtinimo sakramento jaunimo išpažintys.

                                     

Antradienis – gegužės 22 d.                                                              SEKMINIŲ OKTAVA

PL 17.30 – Za zm. Baudzisów, Kadyszów i Czereśniaków.

18.00 val. – Grig. už mirusią Juditą Valinčienę.                                    

18.00 val. – Už mirusius Eugeniją, Adolfą, Danutę Sinkevičius.

 

Trečiadienis – gegužės 23 d.                                                                    

8.00 val. – Grig. už mirusią Juditą Valinčienę.

PL 14.00 – SAKRAMENT BIERZMOWANIA.

16.30 val. – SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS.

 

Ketvirtadienis – gegužės 24 d.                            Jėzaus Kristaus – Aukščiausiojo Kunigo šventė       

PL 17.00 – Spowiedź od powtórki.

18.00 val. – Grig. už mirusią Juditą Valinčienę.

18.00 val. – Už mirusius Gediminą Grigutį ir Valinčių gimines.

PL 18.45 – Spowiedź dzieci do I Komunii.

 

Penktadienis – gegužės 25 d.                                     

PL 17.00 – W intencji dziecka CHRZEST.

PL 17.30 – Za zm. Teresa Robak.

18.00 val. – Už mirusį Juozą Vitą Krakauską (4 metai po mirties).

18.00 val. – Padėka Dievui už patirtas malones ir dovanas gimtadienio proga.

18.30 val. – Grig. už mirusią Juditą Valinčienę.

18.30 val. – Už mirusius Genę (30 metų po mirties), Jurgį Aleksus.

 

Šeštadienis – gegužės 26 d.                                                             šv. kunigo Pilypo Neri minėjimas           

PL 11.00 – I KOMUNIA ŚW.

15.00 val. – SANTUOKA.

PL 17.30 – Za zm. Stefanią Sejnowską (20 rocz.) i Janina Konewko (18 rocz.).

PL 17.30 – Za zm. Daniel Linka (5 mies).

18.00 val. – Už mirusį Algirdą Krakauską (15 metų po mirties).

18.00 val. – Grig. už mirusią Juditą Valinčienę.

18.00 val. – Padėka Dievui ir prašant jo palaimos Birutei Valinčienei 90-tojo Jubiliejaus proga.

18.30 val. – Už mirusią Aldoną Šliaužienę.

18.30 val. – Už mirusį Petrą Paškevičių (30 diena po mirties).

 

Sekmadienis – gegužės 27 d.                                                       ŠVČ. TREJYBĖS IŠKILMĖ

8.00 val. – Už mirusį Bijų Batvinską (6 mėnesiai po mirties). Už mirusią Genovaitę Jakubauskienę. Padėka Dievui ir prašant jo palaimos Veronikai Vaznelienei 90-tojo Jubiliejaus proga.

PL 10.00 – Za zm. Julian i c.r. Prawdzików. Podzieńkowanie za dar Komunii Św.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius Joną Buračiauską, Danutę, Eugeniją Aleksus. Už Grig. už mirusią Juditą Valinčienę. Prašant sveikatos ir Dievo palaimos šeimai.

 

 


IŠPAŽINTIES KLAUSOMA prieš kiekvienas šv. Mišias