Šv. Mišių laikas ir intencijos

(rugsėjo 18-24 d.)

                    

Pirmadienis – rugsėjo 18 d.; šv. Stanislovo Kostkos-Jaunimo globėjo šventė       

18.00 val. – Už mirusius Juozą, Katrę Agurkius.

Grig. už mirusį Antaną Tumelį.

 

Antradienis – rugsėjo 19 d.                                                

18.00 val. – Grig. už mirusį Antaną Tumelį.

Už mirusį Stasį Sinkevičių (4 mėnesiai po mirties).

 

Trečiadienis – rugsėjo 20 d.; šv. kankinių Andriejaus Kim Taegon ir jo draugų minėjimas

18.00 val. – Grig. už mirusį Antaną Tumelį.

Už mirusį Jurgį Aleksą (20 metų po mirties).

 

Ketvirtadienis – rugsėjo 21 d.; šv. kankinio, apaštalo Mato šventė

18.00 val. – Grig. už mirusį Antaną Tumelį.

Už mirusį Antaną Rentelį (2 metai po mirties).

18.30 val. – Už mirusį Justiną Valinčių (7 diena po mirties).

 

Penktadienis – rugsėjo 22 d.                          

18.00 val. – Grig. už mirusį Antaną Tumelį.

Už mirusius Ievą, Antaną Jakubonius.

                                                                                                         

Šeštadienis – rugsėjo 23 d.; šv. vienuolio, kunigo Pijaus iš Petrelčinos minėjimas                                 

PL 10.00 – EGZEKWIE Za zm. Józefa Tumialis (1 rocz.)

PL 17.00 – Za zm. Marka, Teresę Robak.

PL 17.30 – Za zm. Józefa Budzejko (20 rocz.) i rodziców, Piotra, Rozalię, Józefa, Michalinę Szymczyk.

18.00 val. – Grig. už mirusį Antaną Tumelį.

 

SEKMADIENIS – rugsėjo 24 d.; XXV eilinis sekmadienis

8.00 val. – Už mirusius Anelę, Juozą, Elžbietą, Joną Pečiulius ir gimines.

Už mirusį Kazimierą Budzeiką.

Už mirusius Joną ir Anelę.

KRIKŠTAS.

PL 10.00 – Za zm. Paweł Urbanowicz od wsi Zaboryszki.

CHRZEST.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius Juozą, Stanislavą, Bronių Keizius.

Už mirusį Artūrą Jurkūną, Jurgį Vaicekauską (5 metai po mirties).

Už mirusius Joną, Marijoną Jakubauskus.

Grig. už mirusį Antaną Tumelį.

 

Evangelija (Mt 20, 1–16)

 

    Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą:

    „Su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui.     Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusiuntė juos į savo vynuogyną. Išėjęs apie trečią valandą, jis pamatė kitus, stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems: 'Eikite ir jūs į mano vynuogyną, ir, kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu!' Jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie šeštą ir devintą valandą, jis taip pat padarė.

    Išėjęs apie vienuoliktą, jis rado dar kitus bestovinčius ir sako jiems: 'Ko čia stovite visą dieną be darbo?' Tie atsako: 'Kad niekas mūsų nepasamdė'. Jis taria jiems: 'Eikite ir jūs į vynuogyną'.

    Atėjus vakarui, vynuogyno šeimininkas liepia ūkvedžiui: 'Pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutiniųjų ir baigdamas pirmaisiais!' Atėję pasamdytieji apie vienuoliktą valandą gavo po denarą. Prisiartinę pirmieji manė daugiau gausią, bet irgi gavo po denarą.

    Imdami jie murmėjo prieš šeimininką ir sakė: 'Šitie paskutiniai tedirbo vieną valandą, o tu sulyginai juos su mumis, kurie nešėme dienos ir kaitros naštą'. Bet jis vienam atsakė: 'Bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu! Argi ne už denarą susiderėjai su manimi?    Imk, kas tavo, ir eik sau. Aš noriu ir šitam paskutiniajam duoti tiek, kiek tau. Nejaugi man nevalia daryti su savais pinigais, kaip noriu? Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras?!'

    Taip paskutinieji bus pirmi, o pirmieji – paskutiniai“.

 


IŠPAŽINTIES KLAUSOMA prieš kiekvienas šv. Mišias