Šv. Mišių laikas ir intencijos

(liepos 24-30 d.)

                    

Pirmadienis – liepos 24 d.; šv. mergelės Kingos minėjimas

18.00 val. – Grig. už mirusį Algirdą Zdanavičių.

 

Antradienis – liepos 25 d.; šv. apaštalo, kankinio Jokūbo šventė

18.00 val. – Grig. už mirusį Algirdą Zdanavičių.

 

Trečiadienis – liepos 26 d.; šv. Onos ir Joakimo minėjimas             

18.00 val. – Grig. už mirusį Algirdą Zdanavičių.

Už mirusias Oną Krakauskienę, Oną Zimnickienę, Oną Marteckienę.

 

Ketvirtadienis – liepos 27 d.     

18.00 val. – Grig. už mirusį Algirdą Zdanavičių.

 

Penktadienis – liepos 28 d.                              

18.00 val. – Grig. už mirusį Algirdą Zdanavičių.

                                                                                                         

Šeštadienis – liepos 29 d.; šv. Mortos minėjimas        

PL 17.30 – Za zm. Kazimierza Myszkowskiego.

18.00 val. – Grig. už mirusį Algirdą Zdanavičių.

 

SEKMADIENIS – liepos 30 d.; XVII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Grig. už mirusį Algirdą Zdanavičių.

Už mirusius Dominiką Nevulį (7 metai po mirties) ir jo tėvus.

PL 10.00 –  Za zm. Anastazję (6 rocz.), Józefa Sadowskich.

CHRZEST.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusį Antaną Puzauską (3 mėnesiai po mirties).

 

Evangelija (Mt 13, 44–46. (47–52))

 

Jėzus bylojo minioms:

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą.

Vėl su dangaus karalyste yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visa, ką turi, ir nusiperka jį“.

[Ir vėl su dangaus karalyste yra kaip su ežeran metamu tinklu, užgriebiančiu įvairiausių žuvų. Kai jis pilnas, jį išvelka į krantą, susėda ir surenka gerąsias į indus, o blogąsias išmeta. Taip bus ir pasaulio pabaigoje: išeis angelai, išrankios bloguosius iš gerųjų tarpo ir įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas.

Ar supratote visa tai?“

Jie jam sako: „Taip“.

Tuomet jis tarė: „Todėl kiekvienas Rašto aiškintojas, tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų“.]

  


IŠPAŽINTIES KLAUSOMA prieš kiekvienas šv. Mišias